Bez kategorii

Zlecenia na wyroby medyczne będą miały jednak mniej stron?

Ministerstwo Zdrowia wprowadzi zmiany w zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Po krytyce ze strony lekarzy, pacjentów i farmaceutów, resort zdrowia zapowiedział, że zlecenia będą krótsze niż 7 stron. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został kilka dni temu opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Pod koniec marca w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (czytaj więcej: Jeszcze więcej pracy dla farmaceutów! Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne…). Rozporządzenie zawiera nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Stanowi on załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Nowy wzór wywołał kontrowersje w środowisku pracowników ochrony zdrowia. Okazało się bowiem, że znacząco wzrosła ilość danych, jakie będą musiały się w nim znaleźć (czytaj więcej: NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się).

Obecnie obowiązujący wzór zapotrzebowań na wyroby medyczne ma dwie strony (jedna kartka). W aptece uzupełniane jest zaledwie kilka rubryk (część V, czyli połowa drugiej strony). Nowy wzór zapotrzebowania liczy sobie 6 stron (7 z objaśnieniami). Pracownik apteki NIA: Kary finansowe dla aptek są nieuzasadnione będzie miał za zadanie wypełnienie aż 3 z nich (strony 4-6) (czytaj więcej: Pacjenci też krytykują nowe wzory zleceń na wyroby medyczne…).

Czytaj także:  Trafił do szpitala po zażyciu suplementu diety na potencję. Miał ciśnienie 280/160…

Ministerstwo zdrowia nie pozostało obojętne na krytykę ze strony pacjentów, lekarzy i farmaceutów. W rezultacie zapowiedziano zmiany.

– Przeanalizowaliśmy uwagi środowiska dotyczące zleceń na wyroby medyczne i dokonaliśmy zmian w projekcie  – stwierdził wiceminister Janusz Cieszyński w rozmowie z serwisem Polityka Zdrowotna.

Projekt zmian już opublikowany

W piątek do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń.

– Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń. Uwzględniają one zarówno postulaty pacjentów, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych – czytamy w uzasadnieniu.

Aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, zaproponowano wprowadzenie dla ministra właściwego do spraw zdrowia fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego uproszczone, w stosunku do wzoru określonego na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji, wzory zleceń.

Czytaj także:  ZSMOPL – raport musisz wysyłać od 1 kwietnia

– Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, np. soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych. Ogólny wzór zlecenia określony na podstawie art. 38 ust. 7 będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Dodatkowo, w art. 38 ust. 7b ustawy o refundacji, proponuje się, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ – czytamy w uzasadnieniu.

Zlecenia ważne 12 miesięcy

Ponadto zaproponowano się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

– Rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. W związku bowiem ze zmianą art. 38c ust. 2 ustawy o refundacji, kluczowy dla oceny ważności zlecenia będzie moment Czy opakowanie leku Rx ma znaczenie i dla kogo? przyjęcia danego zlecenia do realizacji. Jednocześnie, w art. 38d ust. 1 i 3 dokonuje się zrównania okresu, na jaki mogą być wystawiane zlecenia na wyroby medyczne. W związku z powyższym również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednakże tylko wówczas gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także:  Wybieraj sam – teofilina, pochp i rzucanie palenia

Dodatkowo, w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, zaproponowano, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.

Źródło: ŁW/RCL/ Polityka Zdrowotna

dokument389777

 

Zlecenia na wyroby medyczne będą miały jednak mniej stron?

czas czytania: 4 min