Aktualności - rx.edu.pl - farmacja.pl,  Bez kategorii,  Opracowania własne - rx.edu.pl - farmacja.pl,  rx.edu.pl - farmacja.pl

Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r.

Jak wiadomo od 1 stycznia wszystkie apteki mają już możliwość realizacji recept elektronicznych. Dodatkowo realizacja recept papierowych (z wyłączeniem recept transgranicznych, dla osób o nieustalonej tożsamości, weterynaryjnych, dla osób spoza UE) wiąże się z otaksowaniem, polegającym na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), który jest przekazywany do Sytemu Informacji Medycznej (SIM).

Warto pamiętać zatem o tym, że:

 1. Nawet recepty pełnopłatne muszą zawierać m.in. takie dane jak: REGON świadczeniodawcy, PESEL czy PWZ lekarza. Osoba realizująca powinna w razie braku, ustalić je (zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 2 rozp. ws. recept) wg własnej wiedzy lub na podstawie danych od pacjenta, a następnie wprowadzić do systemu aptecznego, w celu umieszczenia na DRR.
 2. Recepty pełnopłatne mogą być wystawiane na „kartce papieru” (o ile nie dotyczą substancji z wykazu N lub P), jednakże jak wyżej wskazano muszą zawierać wymagane dane. Obecność kodów kreskowych nie jest obowiązkowa.
 3. Podczas realizacji należy wybrać konkretny rodzaj recepty lub odpis.
 4. Próba wysyłki recepty bez wymaganych danych kończy się błędem oraz brakiem wytworzenia DRR (otaksowania).
 5. Wystawiając odpis na jakąś pozycję należy ustawić częściową realizację tej pozycji, o ile cokolwiek wydane. Jeżeli nic nie wydano, to nie ma możliwości wybrania statusu. Odpis musi zawierać m.in. dane: PWZ lekarza, REGON oraz PESEL pacjenta.
 6. Częściowa realizacja nie dotyczy pozycji, z których w całości lub części pacjent zrezygnuje. Po fiskalizacji recepty i wysłaniu DRR nie ma możliwości „dobrania” czegokolwiek (chyba, że na odpis). Jedyna możliwość modyfikacji, to korekta sprzedaży.
 7. Jeżeli odpis wystawiono w 2018 r. bez wymaganych danych, to dobrze jest odszukać recepty, do których się odnosi i spisać te dane.
 8. Najczęstsze błędy podczas Pacjent będzie lepiej chroniony podczas badań klinicznych wysyłki recept do SIM to (system KS-AOW) 460 lub 469. Sposoby na ich naprawę to dla 460 – W poprawie sprzedaży na takich pozycjach recepty „aktualizację” [a] i wybieramy CTRL+ALT+R; dla 469 – w module Serwis wybieramy „Naprawę”, następnie „Wycofaj DRR dla usuniętej sprzedaży (nr recepty)”; należy podać nr recepty i potwierdzić komunikaty. Następnie w module sprzedaż wystarczy wyświetlić kody z recepty i potwierdzić.
 9. Zmiana danych na DRR (np. adnotacji, zaznaczenia odpowiednika etc.) wymaga jego ponownej wysyłki lub, jeżeli system odrzuca aktualizację – wycofania DRR i wysłania nowego, poprawionego.
 10. Wszelkie zmiany na receptach (aktualizacja pozycji [a], dołączenie pozycji do recepty [a], łączenie pozycji [CTRL+P], z uwagi na przekroczenie 5 pozycji na recepcie i błędy przy imporcie raportu do NFZ) należy wykonać przez wysłaniem DRR i zafiskalizowaniem. Warto ustawić w programie ostrzeżenie o przekroczeniu 5 pozycji, żeby o tym pamiętać.
 11. Adnotacje na receptach najlepiej i najbezpieczniej nanosić zarówno na rewersie jak i w DRR.
Czytaj także:  Pracownicy aptek muszą do 31 maja złożyć specjalne oświadczenie

Powyższa lista nie wyczerpuje z pewnością wszystkich wątpliwości, jakie pojawiły się od 1 stycznia br Co możemy doradzić pacjentowi cierpiącemu na zaparcia? . i będzie aktualizowana. Zagadnienia, które wymagają szerszego omówienia i analizy zostaną opublikowane w postaci osobnych wpisów.

 

[Opracował mgr farm. Konrad Okurowski]

Artykuł Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r. pochodzi z serwisu recepty.edu.pl.

Artykuł Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r. pochodzi z serwisu Farmacja.pl.

Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r.

czas czytania: 3 min