Bez kategorii

Prezydent podpisał ważną dla aptekarzy ustawę

20 grudnia Nemo velit quisquam error et Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. To w niej zapisany został mechanizm ulg finansowych dla aptekarzy, w związku z dostosowaniem do e-recepty.

Na początku października Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wsparcie finansowe dla aptek, w związku z koniecznością dostosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania do funkcjonowania e-recepty (czytaj więcej: Będzie wsparcie finansowe dla aptek na dostosowanie do e-recepty!). Przedwczoraj (20 grudnia) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która precyzuje zasady uzyskania przez aptekarzy takiego wsparcia. Mowa o ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Wprowadza również zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).

Zmiany w tych ustawach mają na celu umożliwić odliczenie przez aptekarzy odpowiednio podatku PIT i CIT od dochodu równowartości poniesionych w 2018 r. wydatków na nabycie towarów lub usług, umożliwiających podłączenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jednocześnie podatnicy nie tracą prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów (czytaj więcej: WAŻNE! Odliczenie podatku dla aptek w związku z e-receptą? Znamy szczegóły!).

Czytaj także:  Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zastosowania leku

Odliczeniu podlegać będą wydatki w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 3 500 zł oraz liczby stanowisk w aptece albo punkcie aptecznym. Przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż 4. Jednocześnie wsparcie Zmarł mgr farm. Grzegorz Zagórny to zostało skierowane do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Są one zobowiązane do podłączenia swoich systemów do Platformy P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. będą miały też obowiązek elektronicznego otaksowania wszystkich recept. Dotyczy to zarówno e-recepty, jak i recept w postaci papierowej. Otaksowanie będzie następować poprzez wytworzenie dokumentu realizacji recepty.

Ustawa aktualnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Jak wyliczyć wysokość ulgi?

Jeden przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo odliczyć 19% podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.

Warunki brzegowe:

  • Stanowisko komputerowe w aptece – 3500 zł
  • 4 stanowiska w aptece – 14 000 zł
  • 4 apteki – max. 56 000 zł
  • Wsparcie finansowe – 19%
Czytaj także:  Nawet 500 000 zł kary dla apteki szpitalnej za nierealizowanie obowiązków dyrektywy fałszywkowej

Przykładowa symulacja korzyści:

  • Zakładając, że 1 apteka dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi, a 1 komputer kosztuje 3500 zł, aptekarz inwestuje 4 x 3500 zł, czyli 14 tys. zł, zwrot jaki może uzyska z tego tytułu wyniesie ok. 2700 zł.
  • Przy założeniu, że właściciel 1 apteki, dysponuje 1 stanowiskiem komputerowym, inwestuje w sprzęt 3500 zł, dodatkowy zwrot wyniesie ok. 700 zł.
  • Przy max. poziomie rocznych zakupów dla 1 przedsiębiorcy Farmacja kliniczna- mrzonki czy rzeczywistość? (56 000 zł), dodatkowy zwrot wyniesie ok. 11 000 zł.

Jakie zakupy można w ten sposób odliczyć?

Ulga dotyczy wszelkich wydatków, które zostały poniesione w 2018 roku na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Źródło: ŁW/Prezydent.pl

Artykuł Prezydent podpisał ważną dla aptekarzy ustawę pochodzi z serwisu mgr.farm.

Prezydent podpisał ważną dla aptekarzy ustawę

czas czytania: 3 min