Bez kategorii

Opieka farmaceutyczna za granicą – Australia

Australia jest jednym z najbogatszych państw świata. Jej społeczeństwo odznacza się wysokim wskaźnikiem długowieczności. Dodatkowo na przestrzeni ostatnich 25 lat wskaźnik ten uległ wydłużeniu. Sugeruje się, że przyczynia się do tego bardzo wysoki poziom świadczenia usług medycznych.

(fot. shutterstock)

Ogólne informacje – system opieki zdrowotnej w Australii

W kraju, którego dotyczy dzisiejszy artykuł, funkcjonuje zarówno prywatny jak i publiczny system opieki zdrowotnej. Usługi świadczone przez instytucje publiczne obejmują szpitale, wizyty w klinikach i dostęp do lekarzy rodzinnych. Natomiast w prywatnym sektorze opieki zdrowotnej obok szpitali i prywatnych praktyk medycznych znajdują się również apteki ogólnodostępne.

Przeczytaj o opiece farmaceutycznej w Kanadzie!!

Wart podkreślenia jest fakt, że na terenie Australii wprowadzony został elektroniczny system, pozwalający na przechowywanie kartotek pacjentów. Dane, które są w nim zgromadzone, dotyczą nie tylko chorób na jakie cierpią obywatele, ale również wystawianych dla nich recept. Ponadto, zawierają całościowe zestawienia leków przyjmowanych przez poszczególnych pacjentów [1].

Zdobycie wykształcenia farmaceutycznego

Aby świadczyć usługi farmaceutyczne na terenie Australii, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, udokumentowane certyfikatami. W 2014 roku, na terenie tego kraju zarejestrowanych było ok. 25 tys. farmaceutów, z czego ponad 20 tys. osób pracowało w sektorze usług branżowych.

Jak wygląda opieka farmaceutyczna w Szwecji?

Czytaj także:  W Polsce jest za mało farmaceutów. Cierpią na tym pacjenci?

Aby dołączyć do grona australijskich farmaceutów, należy ukończyć kierunek studiów akredytowany przez Australian Farmaceuta wystawi receptę? Lekarze oburzeni… Pharmacy Council. Następnie konieczne jest odbycie praktyki (obejmującej 1824 godziny) – nadzorowanej przez doświadczonego, zaakceptowanego przez wcześniej wspomnianą organizację mentora. Kolejnym krokiem, jest zdanie egzaminu zawodowego, składającego się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Dopiero po pomyślnym przejściu przez ten etap możliwe jest zaaplikowanie do Australian Pharmacy Council, z prośbą o wpisanie na stałe do krajowego rejestru farmaceutów [2].

Farmaceuta w aptece otwartej

Podstawowymi obowiązkami farmaceutów zatrudnionych w aptekach otwartych jest wydawanie leków zgodnie z receptami, świadczenie usług związanych z doradztwem medycznym oraz podstawową opieką zdrowotną.

Płatność za leki wydawane na receptę jest częściowo realizowana przez pacjentów, a częściowo pokrywana z Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Szacuje się, że dopłaty do medykamentów obejmują ok. 2500 powszechnie przepisywanych pozycji. [3]Warto dodać, że wydawanie tego typu preparatów stanowi główne źródło dochodu w aptekach ogólnodostępnych. Dodatkowo, możliwa jest sprzedaż produktów, które nie podlegają refundacji przez PBS.

Warto zaznaczyć, że dzięki aktywności Pharmacy Guild of Australia (organizacji działającej jako związek zrzeszający właścicieli aptek) udało się wdrożyć pewne unikalne rozwiązania, które zmodernizowały rynek. W 2017 roku rząd Australii przekazał dla PGA 825 mln dolarów australijskich na dwuletni plan mający na celu poprawę dostępu do medykamentów i opieki zdrowotnej mieszkańców kraju. W ramach tego programu udostępniono pacjentom szereg usług medycznych, do których zaliczyć możemy darmowe Numer PESEL na każdej recepcie to obowiązek lekarza przeglądy lekowe, konsultacje dot. dawkowania i działań niepożądanych stosowanych leków. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzony program o nazwie Staged Supply. Zakłada on regularne, stopniowe dostawy preparatów medycznych dla chorych. Przepisane leki mogą być wydawane pacjentom w „ratach” tylko na wyraźne życzenie osoby wystawiającej receptę. [1,4].

Czytaj także:  Matka farmaceutka i legendarne choroby wieku dziecięcego

 

Rola farmaceuty w australijskim szpitalu

Termin „farmacja kliniczna” w Australii regulowany jest odpowiednimi zapisami zwartymi w dokumencie „Standards of Practice for Clinical Pharmacy”. Farmaceuci realizują wypisane w nim działania by zminimalizować niekorzystny wpływ farmakoterapii na zdrowie i życie pacjentów.  Do czynności, które muszą wykonywać zaliczyć można m.in. zarządzanie, wydawanie i kontrolowanie preparatów które przyjmowane są przez hospitalizowanych pacjentów, wykonywanie przeglądów lekowych i monitorowanie działań niepożądanych. Dodatkowo, farmaceuci zatrudnieni w szpitalach edukują pacjentów w zakresie sposobu przyjmowania, mechanizmu działania i efektów niepożądanych stosowanych przez nich medykamentów. Pracownicy aptek szpitalnych są ważnymi elementami zespołów medycznych i Jerzy Zięba wygra. Co dalej zrobi Ministerstwo? czynnie uczestniczą w ich spotkaniach, mogą brać udział w badaniach naukowych [1,5].

W Australii funkcjonuje również zawód technika farmaceutycznego. Osoby o tym wykształceniu pomagają farmaceutom w realizowaniu codziennych obowiązków. Odpowiadają za wypełnianie i etykietowanie recept wystawianych pacjentom. Ponadto, mogą składać zamówienia, dysponować stanem magazynu aptecznego oraz wydawać leki i przyrządy medyczne [6].

Farmaceuta w Australii stanowi ważne ogniwo w łańcuchu świadczenia usług medycznych. Dzięki wielu ciekawym programom mogą oni pokazywać swoją ogromną wiedzę i umiejętności. Sprawia to, że zawód cieszy się powszechnym uznaniem i zaufaniem. Zakłada się, że w przyszłości uprawnienia farmaceutów rozszerzą się, tak by w jeszcze większym stopniu mogli przyczyniać się do poprawy komfortu i długości życia Australijczyków.

Czytaj także:  Fitoterapia zaburzeń miesiączkowania

Źródła:

  1. R. J. Moles and P. Stehlik, ‘Pharmacy Practice in Australia’, Can. J. Hosp. Pharm., vol. 68, no. 5, pp. 418–426, 2015.
  2. ‘Pharmacy Board of Australia – Internships’. [Online]. Available: https://www.pharmacyboard.gov.au/Registration/Internships.aspx#preceptor. [Accessed: 01-Sep-2019].
  3. A. G. D. of Health, ‘Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) | Home’. Australian Government Department of Health.
  4. T. P. G. of Australia, ‘Sixth Community Pharmacy Agreement (6CPA)’. [Online]. Available: https://www.guild.org.au/programs/6cpa. [Accessed: 01-Sep-2019].
  5. ‘Pharmacy as a Career’, Pharmaceutical Society of Australia. .
  6. ‘Pharmacy Technician jobs Australia’. [Online]. Available: http://www.visabureau.com/australia/anzsco/jobs/pharmacy-technician-jobs-australia.aspx. [Accessed: 25-Aug-2019].

Opieka farmaceutyczna za granicą – Australia

czas czytania: 5 min