Bez kategorii

NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się

Od 29 marca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zlecenia na wyroby medyczne. Zawiera ono nowy wzór na zaopatrzenie w wyroby, który ma aż 7 stron. NIA uważa, że to zbędna biurokratyzacja.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 28 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z Teraz Ustawa! Podpisz petycję do Ministra Zdrowia!  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019 poz. 582). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czytaj więcej: Jeszcze więcej pracy dla farmaceutów! Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne…).

Rozporządzenie zawiera nowy, siedmiostronicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Stanowi on załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (czytaj więcej: Pacjenci też krytykują nowe wzory zleceń na wyroby medyczne…).

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że zwiększenie objętości nowego wzoru zlecenia z dokumentu dwustronicowego do siedmiostronicowego przyczyni się do nadmiernego zbiurokratyzowania wystawiania i realizacji zleceń. Będzie to dotyczyć zarówno Kara za „hurtowe wtorki”. Apteka zapłaci 13 500 zł świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, jak i osoby realizującej zlecenie. Zdaniem NIA procedura ta powinna być zdecydowanie prostsza. Czas obsługi osoby, która odbiera wyrób medyczny, będzie dużo dłuższy. To może przyczynić się do utrudnienia pracy aptek ogólnodostępnych.

Czytaj także:  Jak wlewy z witaminy C szkodzą pacjentom…

Izba na etapie konsultacji społecznych tegoż rozporządzenia wskazywała, że nowy wzór zlecenia należy ograniczyć do niezbędnych informacji. A ich uzupełnienie nie powinno wpływać na nadmierne zbiurokratyzowanie procesu realizacji zleceń na wyroby medyczne.

wzór zlecenia

Źródło: IK/nia.org.pl

Artykuł NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się pochodzi z serwisu mgr.farm.

NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się

czas czytania: 1 min