Bez kategorii

Mazowiecki WIF o nowych przepisach i sprzedaży leków w aptekach

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący zamian w art. 86a Prawa farmaceutycznego, które obowiązują od 6 czerwca. Wyjaśnia jakie leki w aptece może Probiotyki dobre na wszystko? Nowe badania… kupić DPS i skąd brać wykaz leków dostępnych w obrocie pozaaptecznym.

Po zmianach wprowadzonych 6 czerwca apteka może sprzedawać produkty lecznicze do podmiotów nie będących uprawnionymi do prowadzenia działalności leczniczej (m.in. przedszkola NFZ stwierdził nieprawidłowości w ponad 80% skontrolowanych aptek , szkoły oraz domy pomocy społecznej). Przedmiotem takiej transakcji mogą być jednak wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych (wybrane preparaty OTC) (czytaj również: WAŻNE: Wycofanie z aptek syropu dla dzieci. Komunikat producenta…).

Obrót pozaapteczny, czyli?

W środowisku farmaceutycznych trwają dyskusje o tym skąd brać informację o preparatach dostępnych w obrocie pozaaptecznym. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Przypomina on, że asortyment produktów leczniczych, który może być przedmiotem obrotu w sklepach ogólnodostępnych jest ściśle określony w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:

Czytaj także:  Techniczka pomyliła dawkę morfiny. Pacjentka nie żyje…

– Reasumując, na podstawie przepisu art. 86a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostępna może zbyć na rzecz domu pomocy społecznej produkty lecznicze objęte wykazami znajdującymi się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych – czytamy w komunikacie na stronie Mazowieckiego WIF (czytaj również: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…).

Wszystkie pozostałe produkty lecznicze apteka ogólnodostępna może zbyć wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrzenia ludności lub w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Produkty lecznicze wydawane są z apteki ogólnodostępnej na podstawie recepty, bez recepty lub na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą (czytaj więcej: Jak apteki mają sprzedawać leki po 6 czerwca? Rekomendacje izb aptekarskich… ).

Jak sprzedawać do DPS?

Mazowiecki WIF przypomina, że zbycie produktu leczniczego z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust. 1-4 zostało spenalizowane w art. 126b i zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czytaj także:  KOWAL: Aplikacja dla aptek szpitalnych i ogólnodostępnych

– Przypomnieć należy, że Dom Pomocy Społecznej do tej pory nie był podmiotem uprawnionym do nabywania produktów leczniczych – określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne, bowiem nie prowadził działalności leczniczej, o której mowa w ustawie o Działalności leczniczej. Obecnie, podmioty inne niż wymienione w art. 86a pkt 1 i 2, w tym domy pomocy społecznej, uzyskały uprawnienie do nabywania określonego w art. 86a ust. 1 pkt 4 asortymentu produktów leczniczych – czytamy na stronie Mazowieckiego WIF.

Wskazuje on też, że pracownicy DPS-ów, mogą – jak to miało miejsce do tej pory – realizować recepty swoich podopiecznych i nabywać produkty lecznicze OTC, również te nieobjęte w/w rozporządzeniami, w ich imieniu (czytaj więcej: Domy pomocy społecznej zagrożone brakiem dostępu do leków ).

– Nabywcą leków, w tym leków na podstawie wystawionej przez lekarza recepty jest wyłącznie pacjent, a nie Dom Pomocy Społecznej, który jak wskazano powyżej nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą – informuje Mazowiecki WIF.

Wskazuje też, iż w myśl zapisów art. 58 ust 2 ustawy o pomocy społecznej ( t.j.Dz.U.2018r. poz.1508), Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj także:  Nie da się kupić leku Prolia na e-receptę? Ministrowie o problemie…

Źródło: ŁW/Mazowiecki WIF

Mazowiecki WIF o nowych przepisach i sprzedaży leków w aptekach

czas czytania: 3 min