Bez kategorii

Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”?

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Panathea sp. z o.o. dotyczący przejęcia kontroli na Dolnośląską Grupą Apteczną S.A. To już kolejny wniosek, jaki trafia do UOKiK w sprawie koncentracji na rynku aptecznym. Kilka tygodni temu z podobnym wnioskiem wystąpiła spółka DOZ S.A.

Panathea sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu zgłosiła do UOKiK zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Głównym przedmiotem działalności Panathea jest prowadzenie działalności holdingowej. Faktycznym przedmiotem działalności większości podmiotów zależnych od Panathea Sp. z o. o jest jest prowadzenie aptek. Podmiot ten jest bowiem powiązany z kilkunastoma innymi spółkami, do których należą EAHP: Wstępny program Synergy Masterclass 2019 apteki „Dyżurne”.

Powiązania spółek zależnych od Panathea sp. z o.o. (fot. screen rejestr.io)
Powiązania spółek zależnych od Panathea sp. z o.o. (fot. screen rejestr.io)

Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu również zajmuje się prowadzeniem aptek. Z Rejestru Aptek wynika, że do spółki należy obecnie 18 aptek „Lekosfera”.

Wnioskodawcy o pozytywnych efektach przejęcia

– Transakcja umożliwi przedsiębiorcom między innymi rozszerzenie merytorycznej bazy prowadzenia działalności np. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń, co umożliwi sprawniejsze reakcje na niestandardowe pytania pacjentów, a także pozwoli uzyskać inne pozytywne efekty – czytamy w opisie koncentracji podanym przez wnioskodawców na stronie UOKiK.

Czytaj także:  #15 Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia

Zwracają oni uwagę, że w niniejszej koncentracji w aspekcie produktowym rynek właściwy stanowi sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych realizowana przez apteki, obejmująca produkty lecznicze i inne produkty tradycyjnie dystrybuowane przez apteki (np. kosmetyki apteczne i niektóre wyroby medyczne). Właściwy rynek geograficzny stanowi rynek lokalny, ograniczony do obszaru wyznaczonego promieniem ok. 1 km od punktu centralnego lokalizacji placówki.

– Rynki geograficzne, na których działają apteki (punkty apteczne) należące do przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie pokrywają się. Brak jest zatem rynków wspólnych, na które koncentracja Leki stosowane w leczeniu szpiczaka w kolejce do refundacji wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Podmioty z grupy Panathea oraz Dolnośląskiej Grupy Apteczna S.A. prowadzą swoje placówki na terenach niepokrywających się województw, a tym samym miejscowości – zapewniają wnioskodawcy.

Koncentracja bez wpływu na rynek?

Ich zdaniem przejęcie kontroli Panathea nad Dolnośląską Grupą Apteczną nie będzie wywierało wpływu na rynek w ujęciu wertykalnym. Przedsiębiorcy działają na tym samym szczeblu obrotu. Pomiędzy przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie zachodzą (rzeczywiście oraz potencjalnie) powiązania dostawca – odbiorca. Brak jest zatem rynków wertykalnie powiązanych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym.

Czytaj także:  Parenting w aptece – ibuprofen a ciąża i laktacja – video

– Pomimo istnienia kilku rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, to mając na uwadze specyfikę powyższych rynków – w opinii podmiotu zgłaszającego planowana transakcja nie wpłynie na ich obecną strukturę – informują wnioskodawcy.

Według nich mając na uwadze okoliczność braku geograficznych rynków wspólnych przedsiębiorców biorących Minister Zdrowia chce dowodów patologii w aptekach? ZAPPA publikuje… udział w koncentracji oraz fakt ogólnego rozproszenia rynku aptecznego w Polsce, wpływ koncentracji na poszczególne lokalne rynki detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych jest znikomy.

– W szczególności przeprowadzenie koncentracji nie będzie wywierało wpływu na konkurencję w ujęciach horyzontalnym i wertykalnym – czytamy w informacji na tronie UOKiK.

Kolejna koncentracja na rynku aptecznym zgłoszona do UOKiK

Kilka tygodni temu do UOKiK wpłynął wniosek firmy DOZ S.A. dotyczący przejęcia kontroli na firmą MEDIX sp. z o.o.

– Przedmiotem zgłoszenia do Prezesa UOKiK jest koncentracja, polegająca na przejęciu przez DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 134 (wchodzącej w skład grupy kapitałowej prowadzącej działalność m. in. w zakresie detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych) kontroli nad spółką MEDIX sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Jodłowej 13, prowadzącą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych tradycyjnie sprzedawanych w aptece – czytamy w informacji na stronie UOKiK.

Czytaj także:  DHMO na językach farmaceutów…

Z informacji, jakie znajdują się w Rejestrze Aptek wynika, że do spółki MEDIX należy 26 aptek. Co ciekawe 18 z nich nosi nazwę „DOZ Apteka dbam o zdrowie” (czytaj więcej: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…).

Źródło: ŁW/UOKiK

Artykuł Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”? pochodzi z serwisu mgr.farm.

Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”?

czas czytania: 4 min