Bez kategorii

Atezolizumab- nadzieja dla polskich pacjentów onkologicznych

W związku z nową opcją terapeutyczną dostępną od 1 stycznia 2019 r., głos zabrała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

 

– Pacjentów z rakiem płuca niezmiernie cieszy pojawienie się na liście dwóch nowych pozycji dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, kryzotynibu w pierwszej linii leczenia oraz atezolizumabu w drugiej linii u pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym nowotworem. Aby mówić jednak, o tym że pacjenci z rakiem płuca w Polsce objęci są kompleksowym leczeniem na liście powinien pojawić się także niwolumab w drugiej linii leczenia u chorych z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca (podobnie jak w płaskonabłonkowym). Terapia ta ma udowodnioną badaniami Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL? klinicznymi skuteczność, a pacjenci z zaawansowanym rakiem płuca leczeni tym lekiem osiągają wieloletnie przeżycia, co wcześniej było nieosiągalne. Dlatego zgłaszamy konieczność uzupełnienia listy o ten lek – apelują przedstawiciele PKPO.

 

18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę anty-PD-L1 atezolizumab do leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła Czy można wydać odpowiednik narkotyku w mniejszym opakowaniu? progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie. Zgodnie z decyzją FDA, atezolizumab w tym wskazaniu zaleca się stosować jako kolejną opcję leczenia, u pacjentów z zaburzeniami EGFR lub ALK, u których nastąpiła progresja po wcześniejszej terapii zarejestrowanymi lekami ukierunkowanymi na te aberracje.

Czytaj także:  Na czym zarabiają farmaceutyczni blogerzy?

Decyzja dotycząca cząsteczki anty-PD-L1 została oparta na dwóch międzynarodowych, randomizowanych i otwartych badaniach klinicznych (OAK, POPLAR), które objęły łącznie 1137 pacjentów z NSCLC. W porównaniu z docetakselem, zastosowanie immunoterapii opartej na atezolizumabie (cząsteczka anty PDL-1) we wskazanej populacji w dwóch badaniach, spowodowało wydłużenie przeżycia całkowitego (OS), odpowiednio o 4,2 i 2,9 miesiąca. Korzyść terapeutyczną obserwowano niezależnie od statusu PD-L1 oraz histologii.

We wrześniu 2017 roku atezolizumab otrzymał dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W komunikacie wydanym przez EMA wskazano, że immunoterapia atezolizumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który jest zaawansowany lub rozprzestrzenił się – skuteczniej niż lek porównawczy przedłuża życie pacjentów.

Od 1 stycznia 2019 roku atezolizumab jest dostępny i refundowany w ramach programu lekowego dla polskich pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (o typie płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia.

 

Opracował: Jarosław Gośliński/immuno-onkologia.pl

Artykuł Atezolizumab- nadzieja dla polskich pacjentów onkologicznych pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl.

Atezolizumab- nadzieja dla polskich pacjentów onkologicznych

czas czytania: 2 min