Bez kategorii

Zwolniony z zemsty? Były pracownik WIF wygrywa w sądzie…

Sąd Rejonowy w Szczecinie rozstrzygał niedawno sprawę, jaką przeciwko Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, wytoczył były pracownik. Rafał M. domagał się ponad 13 000 zł zadośćuczynienia za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę. Twierdził, że został zwolniony z zemsty za wcześniejsze zeznania obciążające jego pracodawcę w innej sprawie...

Rafał M. był zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutyczny w S. od 2 maja 2014 roku. Pod koniec grudnia 2017 roku otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. W jego ocenie wskazane tam przyczyny rozwiązania stosunku pracy były nieuzasadnione. Miały one stanowić wręcz zemstę za złożenie przez niego Sytuacja aptek indywidualnych jest dramatyczna… niekorzystnych zeznań w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się przeciwko bliskiej przyjaciółce WIF w S. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny twierdził jednak, że wypowiedział umowę o pracę pracownikowi zgodnie z przepisami. Podał też konkretne przyczyny – nieprawidłowości w wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, skutkujące utratą zaufania. Sprawa trafiła do sądu…

Zeznania, które trzeba zmienić?

Na początku listopada 2017 roku Rafał M. został wezwany w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się w Prokuraturze Rejonowej w G. Jego efektem było wniesienie aktu oskarżenia przeciwko dwójce osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, powoływały się na wpływy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w S. Miały zapewniać m.in., że mogą wstrzymać ewentualną kontrolę ze strony Inspektoratu w jednej z aptek szpitalnych.

Czytaj także:  Pomyłka w Jarocinie – rodzina nie wiedziała o złej dawce

Rafał M. zeznał wówczas między innymi, że jego przełożony z pewnością znał jedną z oskarżonych osób. Ich zażyłość wykraczała poza relacje służbowe związane z pełnieniem przez niego funkcji WIF w S. Mieli oni wręcz utrzymywać relacje intymne.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w S. zapoznał się z treścią zeznań swojego podwładnego w tej sprawie. Na początku grudnia 2017 Zamiast wyleczyć zaćmę, straciła wzrok. Wina kropli do oczu i pielęgniarki? roku wezwał go na spotkanie i nakazał mu je zmienić. Rafał M. odmówił, a przy okazji nagrał całą rozmowę na ten temat. Kilka dni później otrzymał on oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wśród powodów wskazano utratę zaufania do pracownika, udokumentowaną kilkoma przypadkami nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków przez Rafała M.

Zwolniony pracownik idzie do sądu

Sąd po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym i po przesłuchaniu kilkunastu świadków uznał, że powództwo zasługuje na uznanie. Po przeanalizowaniu sytuacji wskazanych przez WIF, jako przyczynę utraty zaufania do pracownika, sąd uznał, że Rafał M. nie dopuścił się zaniedbań i uchybień mogących skutkować utratą zaufania swojego pracodawcy

Czytaj także:  PILNE: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko SOLGAR za zmowę cenową. Co z aptekami?

Nagranie jakie zarejestrował Rafał M. stanowiło jeden z kluczowych dowodów w całej sprawie. Wynikało bowiem z niego, że WIF w S. chciał wymóc na pracowniku zmianę zeznań w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się przeciwko jego znajomej. Zdaniem sądu zachowanie to „mogło, więc nosić znamiona czynu zabronionego podżegania do złożenia fałszywych zeznań”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że analiza całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, pozwala przyjąć, że rzeczywistym powodem rozwiązania z Rafałem M. stosunku pracy był jego konflikt z przełożonym. A ten powstał na gruncie złożonych przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym prokuratury. Taka okoliczność nie może natomiast stanowić usprawiedliwionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Decyzja pracodawcy była zatem niezgodna z prawem i niczym nieuzasadniona.

Sąd zasądził od pozwanego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w S. na rzecz Rafała M. kwotę 13.322,16 złotych. Do tego doliczono odsetki za opóźnienie od dnia 17 lutego 2018 r.

Aktualnie na terenie, na którym Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL? pracował Rafał M. na niespełna 700 aptek i punktów aptecznych pracuje dwóch inspektorów. Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi ze strony internetowej lokalnego WIF, wyłoniono kandydata do zatrudnienia co da 3 inspektorów na danym terenie.

Czytaj także:  URPL: Inhibitory SGLT2 – ryzyko zgorzeli Fourniera

sygn. akt IX P 36/18

Źródło: ŁW/Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum w Szczecinie

Artykuł Zwolniony z zemsty? Były pracownik WIF wygrywa w sądzie… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Zwolniony z zemsty? Były pracownik WIF wygrywa w sądzie…

czas czytania: 3 min