Bez kategorii,  Bez kategorii - farmacja.pl,  Mgr.farm - farmacja.pl,  receptura apteczna - mgr.farm - farmacja.pl

Wzrasta opłata za lek recepturowy

Od 1 stycznia 2019 Voluptates explicabo voluptas similique ea r. wzrasta wysokość opłaty ryczałtowej za lek recepturowy. Do tej pory wynosiła ona 10,50 zł. Od jutra apteki KOWAL: Aplikacja dla aptek szpitalnych i ogólnodostępnych będą pobierać od pacjentów kwotę 11,30 za wykonanie refundowanego leku recepturowego…

Wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że wynosi ona wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To z kolei ogłaszane jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z 2004r., Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157 poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

11 września 2018 roku rząd przegłosował nową stawkę minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2019 roku minimalna płaca będzie wynosić 2250 złotych brutto. Stawka godzinowa natomiast wzrośnie do 14,70 zł (czytaj również: Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych).

Czytaj także:  Pacjentka z problemem nałogowego palenia – case study

W roku 2018 kwota ryczałtu za lek recepturowy wynosiła 10,50 zł. Jej wysokość systematycznie rośnie od kilku lat.

W roku 2018 opłata za lek recepturowy wynosiła 10,50 zł. Jej wysokość systematycznie rośnie od kilku lat

Opracowanie: ŁW

Artykuł Wzrasta opłata za lek recepturowy pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł Wzrasta opłata za lek recepturowy pochodzi z serwisu Farmacja.pl.

Wzrasta opłata za lek recepturowy

czas czytania: 1 min