Bez kategorii,  Bez kategorii - farmacja.pl,  decyzje refundacyjne - mgr.farm - farmacja.pl,  Mgr.farm - farmacja.pl

W piątek Minister Zdrowia będzie tłumaczył posiedzenie w hotelu Narvil…

Na najbliższy piątek zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w trakcie którego Łukasz Szumowski przedstawi informacje na temat nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz na temat wyjazdowego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w Serocku.

Po publikacjach w Gazecie Wyborczej, resort zdrowia będzie musiał wytłumaczyć się z wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się w piątek 14 grudnia w hotelu Narvil. Przypomnijmy, że 17 grudnia w Wyborczej pojawił się artykuł pt. „Lista leków na życzenie” Judyty Watoły sugerujący, że Adamed wpływał na decyzje Ministerstwa Zdrowia Zmarł mgr farm. Grzegorz Zagórny (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia zmieniło projekt wykazu leków refundowanych po interwencji Adamedu?). Resort zdementował nieprawdziwe informacje, które znalazły się w artykule. Jednocześnie zapewnił też, że proces przygotowywania i podejmowania decyzji refundacyjnych jest pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów państwa (m.in. CBA). Pilnują one przestrzegania prawa oraz interesu publicznego (czytaj więcej: Dlaczego nowy projekt wykazu leków refundowanych zawiera 39 nowych pozycji? Resort zdrowia wyjaśnia…).

Kilka dni później w Wyborczej pojawił się kolejny artykuł pt. „Kosztowny weekend ministrów”, mający odsłaniać kolejne kulisy „afery”. Tym razem Judyta Choroba Leśniowskiego-Crohna – warto dowiedzieć się więcej! Watoła wskazywała, że w piątek dopisano do projektu listy refundacyjnej 14 leków firmy Adamed. Po tym fakcie całe kierownictwo resortu pojechało na weekend do hotelu Narvil w Serocku. Hotel należy do właścicieli Adamedu – Małgorzaty i Macieja Adamkiewiczów.

Czytaj także:  Jakie szczepienia należy wykonać przed podróżą do Afryki?

Firma farmaceutyczna błyskawicznie zareagowała na tę publikację. Już tego samego dnia wieczorem firma wystosowała kolejny wniosek o sprostowanie, który opublikowano też na jej stronie internetowej. Czytamy w nim, że informacja łącząca fakt dopisania produktów Adamedu do projektu listy refundacyjnej z dnia 14.12.2018 r. z konferencją Ministerstwa Zdrowia zorganizowaną w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil jest nieścisła (czytaj więcej: Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w hotelu firmy farmaceutycznej? Adamed odpowiada…).

Ministerstwo tłumaczy…

Do treści artykułu z wyborczej ustosunkował się też resort zdrowia Leki stosowane w leczeniu szpiczaka w kolejce do refundacji . Ministerstwo przekonuje, że publikacja „Gazety Wyborczej” zawiera nieprawdziwe informacje. Proces refundacji leków jest transparentny i przejrzysty. Żadne naciski producentów leków nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Zapadają one w procesie negocjacji z udziałem m.in. Komisji Ekonomicznej.

– Kolejne projekty listy leków refundowanych publikowane są w miarę podejmowanych rozstrzygnięć. Ponadto projekty listy refundacyjnej prawie zawsze różnią się od listy ostatecznej. W projekcie listy opublikowanym we środę 12 grudnia, wskutek błędu systemu SOLR, pojawiły się błędnie wyliczone ceny (czytaj więcej: Falstart Ministerstwa Zdrowia. Projekt listy leków refundowanych do poprawki…). Projekt ten został wycofany z powodu błędu systemu, który dotyczył także produktów innych firm. Po zweryfikowaniu listy nowy, poszerzony o 46 pozycji projekt, został opublikowany w piątek 14 grudnia. Wśród 46 uzupełnionych pozycji  znalazło się 9 leków firmy Adamed Sp z o.o. Projekty listy nie są ostateczne, są one publikowane według stanu negocjacji, a rozstrzygnięcia zapadają praktycznie każdego dnia. Dlatego można spodziewać się kolejnych zmian w nadchodzących dniach, a ostateczny kształt przybierze ona na koniec miesiąca – czytamy w stanowisku Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj także:  Władze powiatu apelują do aptekarzy by respektowali prawo

Jak dokonano wyboru hotelu?

Resort zapewnia, że proces wyboru miejsca, w którym odbyły się wyjazdowe warsztaty kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami podległych jednostek, nie miał żadnego związku z decyzjami refundacyjnymi.

– Warsztaty, w których udział wzięły 24 osoby, zostały zaplanowane znacznie wcześniej. Program pracy obejmował godziny od 11.00 do 20.30 w piątek oraz 8.30 – 12.00 w sobotę – wyjaśnia resort. – Wybór miejsca spotkania został dokonany przez służby administracyjne Ministerstwa Zdrowia na podstawie regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych. Decyzja o wyborze oferty Narvil zapadła 4 grudnia, po rozeznaniu rynku przeprowadzonym w listopadzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wyborze oferty zamawiający nie powinien kierować się kryteriami podmiotowymi. Przy wyborze oferty zastosowanie miały wyłącznie kryteria dostępności, sali konferencyjnej, miejsc hotelowych oraz lokalizacji.

Resort zapewnia, że zamówienie i usługa obejmowały wyłącznie wykorzystanie sali konferencyjnej, posiłki i nocleg. Koszt usługi osób wyniósł około 23 tys. zł netto. Ponadto zdaniem ministerstwa manipulacją jest informacja dotycząca pełnej gamy usług oferowanych przez kompleks hotelowy w kontekście warsztatów MZ. Uczestnicy z nich nie korzystali.

Czytaj także:  Jak reagować na kryzys w aptece?

– Informacje, jakoby Minister Łukasz Szumowski oraz wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko „bawili’ tego wieczoru w hotelu, są przekłamaniem. Oboje w piątek do późnych godzin wieczornych przebywali w Sejmie, uczestnicząc w debacie dotyczącej wotum nieufności dla rządu – czytamy w stanowisku Ministerstwa Zdrowia.

Wyjaśnienia podczas komisji zdrowia

Na najbliższy piątek odbędzie specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie. Posiedzenie zwołano w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, a więc na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji. W jego trakcie Łukasz Szumowski ma udzielić informacji na temat nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w DPLiF Ministerstwa Zdrowia. Odpowie też na pytanie na temat wyjazdowego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w Serocku.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 13:00 w sali im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G).

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

Artykuł W piątek Minister Zdrowia będzie tłumaczył posiedzenie w hotelu Narvil… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł W piątek Minister Zdrowia będzie tłumaczył posiedzenie w hotelu Narvil… pochodzi z serwisu Farmacja.pl.

W piątek Minister Zdrowia będzie tłumaczył posiedzenie w hotelu Narvil…

czas czytania: 5 min