e-recepta - mgr.farm,  technik farmaceutyczny - mgr.farm

Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odpis recepty może wystawić w aptece wyłącznie farmaceuta. Technik farmaceutyczny nie posiada takiego uprawnienia. Przedstawiciele tej grupy zawodowej apelują do Ministra Zdrowia o zmiany…

Kwestię wystawiania odpisów recept w aptece reguluje art. 96a ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Mówi on, że „farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty”.

– Zapis ten widnieje bodajże od zmiany ustawy w roku 2015? I w naszej ocenie jest przeoczeniem ze strony MZ, ponieważ brak jest merytorycznych przesłanek do pozbawienia TF takiej możliwości – twierdzą przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. – Realizując receptę odpis jest czynnością techniczną, pozwalająca na wydanie tych leków, które są na stanie a pozostałych odebrania w późniejszym terminie.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‚https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‚script’, ‚facebook-jssdk’));

Prawo Farmaceutyczne w art.96a ust.6Stanowi, że tylko Farmaceuta może wystawić odpis recepty. Zapis ten widnieje…

Opublikowany przez Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek – IGWPAiA Czwartek, 3 stycznia 2019

Ich zdaniem odpis służy tylko i wyłącznie pacjentowi, który zamiast udawać się po kolejną receptę, otrzymuje z apteki odpis by wrócić do niej w dogodnym terminie.

Czytaj także:  8 izb aptekarskich czeka na szkolenia z e-recepty

– Często też służy pacjentom w kupowaniu „na raty” gdy nie dysponują gotówką by wykupić całość recepty – pisze IGWPAiA.

W rezultacie przedstawiciele techników farmaceutycznych proponują zmianę we wspomnianym art. 96a ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Chcą dodania w nim „lub technik farmaceutyczny” po słowie farmaceuta.

– Wobec powyższego IGWPAiA i ZZTF wystąpią do MZ o zmianę tego zapisu poprzez „sprostowanie oczywistej omyłki w akcie prawnym”. W dobie e-recepty/pełnej informatyzacji Aptek kwestia odpisu powinna być dostępna dla TF. Chodzi o pacjenta i jego wygodę – czytamy na stronie Izby Gospodarczej Właścicieli Aptek i Punktów Aptecznych.

Organizacje przygotowały też wzór listu do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Zachęcają do jego kopiowania i wysyłania do resortu zdrowia.

Problem z odpisami i DRR w tle

Aktualne brzmienie przepisów dotyczących sposobu wystawiania odpisów recept obowiązuje już od wielu lat. Dlaczego zatem przedstawiciele techników farmaceutycznych podnoszą ten temat akurat teraz? Prawdopodobną przyczyną są obowiązujące od 1 stycznia nowe obowiązki apteki, dotyczące otaksowania recepty. Aktualnie osoba realizująca receptę musi wytworzyć i wysłać drogą elektroniczną Dokument Realizacji Recepty. Znajdują się w nim między innymi dane osoby, która receptę zrealizowała.

Czytaj także:  Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem…

I tutaj pojawił się od 1 stycznia problem dla techników farmaceutycznych. Do tej pory dość powszechną praktyką, było wystawiania odpisów przez techników farmaceutycznych. I to mimo faktu, że zgodnie z przepisami takie uprawnienie posiadają tylko farmaceuci. Odpisy recept znajdowały się jednak poza jakąkolwiek kontrolą. Część techników by wystawić odpis, w trakcie realizacji recepty, przelogowywała się na „konto” farmaceuty – tak, aby to on widniał jako wystawiający dokument.

Wejście w życie przepisów dotyczących DRR nieco utrudniło ten proceder. Aktualnie dane dotyczące osoby realizującej recepty są wysyłane do systemu razem z DRR. Znajduje się w nim także informacja o tym, czy recepta została zrealizowana w całości czy częściowo. Sytuacja ta wywołała zamieszanie w niektórych aptekach, na co niedawno zwrócił uwagę Marcin Wiśniewski (prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek) na Twitterze.

Odpisy tylko do końca roku

Czytaj także:  Czy system e-recepty podoła obsłudze tylu aptek jednocześnie?

Warto jednocześnie wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu nie da się wystawić dla e-recepty. Jednocześnie od stycznia 2020 roku wszystkie wystawiane przez lekarzy w Polsce recepty, mają mieć format elektroniczny. Ewentualna zmiana przepisów odnośnie odpisów recept – postulowana przez techników farmaceutycznych – funkcjonowałaby wyłącznie do końca roku.

E-recepta umożliwi pacjentom wykupienie każdego leku w innej aptece. W sytuacji, gdy któregoś z nich zabraknie w jednej placówce, będzie możliwy jego wykup w innej. Nie będzie do tego potrzebny jakikolwiek dokument wystawiany przez aptekę (np. odpis). Każdy lek w przypadku e-recepty jest niejako przepisany na osobnej recepcie (czytaj więcej: Jeden powód, dla którego apteki znienawidzą e-receptę).

Źródło: ŁW/FB/TT

Artykuł Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy pochodzi z serwisu mgr.farm.

Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

czas czytania: 4 min