Bez kategorii

Technicy farmaceutyczni mogą jednak wydawać leki bardzo silnie działające? Ciekawy wyrok sądu…

Kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka opisuje wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, z którego ma wynikać, że brak jest obecnie ograniczeń dla techników farmaceutycznych w wydawaniu przez nich produktów leczniczych Farmaceuci nie mają wątpliwości. Badania pokazały: ten lek jest najlepszy na rzucanie palenia zawierających substancje bardzo silnie działające. Zdaniem prawników to precedensowych wyrok sądu.

– Precedensowym wyrokiem z 10 maja 2019 r. sygn. II Ca 369/19 Sąd Okręgowy w Kielcach uznał, że niezasadnym było nałożenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na naszego Klienta (właściciela apteki) kary pieniężnej z tytułu realizacji przez techników farmaceutycznych recept na produkty farmaceutyczne zawierające substancje bardzo silnie działające – pisze radca prawny Tomasz Kaczyński (czytaj również: NFZ o realizacji recept przez techników farmaceutycznych).

Podkreśla, że sąd uwzględnił argumentację prawników i po analizie procesu legislacyjnego Prawa Farmaceutycznego na przestrzeni lat  uznał, że odesłanie w art. 91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych nie zwierającego Wykazu A (substancji bardzo silnie działających) jest celowym zabiegiem ustawodawcy (czytaj więcej: Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni).

Czytaj także:  Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla właścicieli Adamedu

– Tym samym, zdaniem Sądu, w obecnym porządku prawnym brak jest ograniczeń dla techników farmaceutycznych w wydawaniu przez nich produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające – twierdzi Kaczyński (czytaj również: Technik farmaceutyczny nie wyda w aptece Stodalu, Thiocodinu i Liotonu?).

Sąd odrzucił argumentację NFZ, że w wyznaczeniu zakresu uprawnień technika farmaceutycznego należy posługiwać się wykazem A zawartym w Farmakopei Polskiej, uznając, że takie rozumienie przepisu nie byłoby zgodne z zasadami Państwa Prawa (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni nie posiadają i nigdy nie posiadali tego uprawnienia).

– W konsekwencji Sąd uznał, że NFZ nie może nakładać kary na właściciela apteki z tytułu wydawania leków Chcą ostrzeżenia w reklamach leków w języku migowym. A jak jest obecnie? przez techników farmaceutycznych, skoro przepisy jasno nie wskazują, które konkretnie produkty lecznicze zawierające substancje bardzo silnie działające mogą być przez nich wydawane a które nie – pisze Kaczyński (czytaj również: Przepisy o uprawnieniach techników trzeba dostosować do rzeczywistości).

Źródło: ŁW/DZP Blog

Technicy farmaceutyczni mogą jednak wydawać leki bardzo silnie działające? Ciekawy wyrok sądu…

czas czytania: 2 min