technik farmaceutyczny - mgr.farm

Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem…

Na początku grudnia Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję w sprawie apteki, w której nieobecny był farmaceuty. Podczas kontroli doraźnej okazało się, że pracował w niej tylko technik na stażu. Była sobota…

Sobota 19 maja 2018 roku była wyjątkowo pracowita dla inspekcji farmaceutycznej. W wyniku zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 był dniem wolnym od pracy. Jednak urzędnicy administracji musieli w zamian pracować w sobotę 19 maja 2018. Dotyczyło to również Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. W połowie maja informowaliśmy o tym na łamach MGR.FARM (czytaj więcej: To będzie pracowita sobota dla inspekcji farmaceutycznej…).

Po kilku tygodniach nasza redakcja postanowiła sprawdzić, które inspektoraty farmaceutyczne wykorzystały pracującą sobotę 19 maja do przeprowadzenia kontroli w aptekach. Okazało się, że zdecydowanie najaktywniej spędzili ten dzień pracownicy Śląskiego WIF. W sumie przeprowadzili 12 kontroli w aptekach. Jednocześnie w 7 z nich kontrolerzy stwierdzili brak na zmianie farmaceuty. Na drugim miejscu uplasował się z kolei Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W Lubuskiem skontrolowano tego dnia 8 aptek i w 2 z nich stwierdzono brak na zmianie farmaceuty (czytaj więcej: Śląsk: Na 12 skontrolowanych aptek, w 7 nie było farmaceuty. A co z resztą Polski?).

Czytaj także:  Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Na początku grudnia Lubuski WIF wydał decyzję dotyczącą jednej z kontroli, przeprowadzonych 19 maja. Publikujemy ją jako pierwsi. Jej szczegóły szokują…

Technik stażysta sam w aptece…

W trakcie kontroli w aptece okazało się, że pracuje w niej jedynie technik farmaceutyczny. Co ciekawe był to technik odbywający dopiero dwuletni staż zawodowy. Tym samym nie posiadający jeszcze uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności fachowych w aptece.

W swojej decyzji Lubuski WIF przytacza art. 91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, który wskazuje, że technik farmaceutyczny po staży może wykonywać czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P, II-P określone w odrębnych przepisach.

– Zatem zgodnie z zasadami logicznego myślenia oraz art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne należy przyjąć, że technik stażysta nie jest uprawniony do wykonywania czynności fachowych w aptece samodzielnie, co potwierdza również art. 91 ustęp 3 ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w decyzji Lubuskiego Inspektora Farmaceutycznego.

Stażysta bez prawa do samodzielnej pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, praktykant może wykonywać wyłącznie czynności pomocnicze. A do takich nie zalicza się też samodzielna obsługa pacjenta podczas nieobecności farmaceuty w aptece.

Czytaj także:  Pomyłka w Jarocinie – rodzina nie wiedziała o złej dawce

– Technik farmaceutyczny otrzymuje pełne prawa zawodowe wskazane w art. 1 ustawy prawo farmaceutyczne po zakończeniu 24 miesięcznego stażu w aptece i uzyskaniu zaświadczenia wydawanego przez kierownika apteki – czytamy w decyzji WIF.

Inspektor zwraca także uwagę, że wyłącznie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.  Chociażby dlatego, że posiada uprawnienie umożliwiające wydanie leku na receptę farmaceutyczną. Takie uprawnienie nie przysługuje technikowi farmaceutycznemu. A tym bardziej nie przysługuje ono technikowi nie posiadającemu wymaganego stażu.

Czy w aptekach pracują jeszcze w sobotę farmaceuci?

W sumie w całej Polsce w sobotę 19 maja przeprowadzono 34 kontrole w aptekach. Natomiast brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach. Eksperci wskazują, że to tylko kropla w morzu naruszeń przepisów przez właścicieli aptek. A ich popełnianiu sprzyja także niewydolność inspekcji farmaceutycznej, która niezmiernie rzadko przeprowadza kontrole w aptekach poza godzinami swojej pracy.

Na początku ubiegłego roku poprosiliśmy wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne o udzielenie informacji o liczbie kontroli, przeprowadzonych poza godzinami urzędowania WIF. Okazało się, że ze wszystkich 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, tylko 5 przeprowadziło w 2017 roku kontrole w godzinach popołudniowych, w dni wolne lub soboty i święta.

Czytaj także:  Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Rekordzistą pod tym względem jest Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Przeprowadził on aż 39 kontroli doraźnych w soboty i 2 w godzinach popołudniowych. Kontrole aptek w soboty zdarzały się też na Śląsku. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach przeprowadził w ubiegłym roku w sumie 24 kontrole doraźne…

DECYZJA

Źródło: ŁW/Lubuski WIF

Artykuł Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem…

czas czytania: 4 min