Bez kategorii

Recepta transgraniczna w praktyce farmaceuty

W praktyce aptekarskiej możemy się spotkać z różnym rodzajem recept. Jednym z nich są recepty transgraniczne. Najczęściej pacjenci, którzy chcą je zrealizować pojawiają się w przygranicznych miejscowościach, czy dużych miastach. Jednak, każdy farmaceuta powinien wiedzieć czym taka recepta się charakteryzuje oraz jakie niezbędne dane powinna posiadać.

W jakim celu wystawiane są recepty transgraniczne?

Recepta transgraniczna jest wystawiana przez lekarza na prośbę pacjenta, który zamierza wykupić leki, które są na niej przepisane w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej niż państwo, w którym Z blistrów po lekach odzyskają aluminium została wystawiona. Prawidłowo wystawiona recepta transgraniczna powinna zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko pacjenta;
  • datę urodzenia pacjenta;
  • dane osoby wystawiającej (imię i nazwisko, nr Prawa Wykonywania Zawodu, bezpośredni kontakt: e- mail bądź nr telefonu);
  • adres świadczeniodawcy oraz oznaczenie państwa, w którym recepta jest wypisana (w przypadku naszego kraju: “Polska”);
  • nazwę międzynarodową przepisanej substancji leczniczej lub nazwę własną, jeżeli osoba wystawiająca uzna, że jest ona niezbędna ze względów medycznych;
  • postać, dawkę, ilość oraz sposób dawkowania leku;
  • datę wystawienia recepty;
  • odręczny (!) podpis osoby wystawiającej;
Czytaj także:  Leki pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną tylko na receptę?

Jak widać, aby zrealizować receptę transgraniczną nie jest konieczny identyfikator pacjenta (PESEL, numer paszportu, itp.). Stąd w przypadku ich realizacji w Polsce nie ma konieczności aby legitymować pacjenta, gdyż Dokument Realizacji tego typu recept nie są wysyłane do SIM.

Na recepcie transgranicznej nie mogą zostać przepisane preparaty o kategorii dostępności Rpw., a odpłatność za wydawane leki zawsze wynosi 100%. 

Jaka korzyść z recepty transgranicznej?

Pewnie część z Was zastanawia się po co wystawiana jest recepta transgraniczna skoro z pełną odpłatnością można w każdym kraju Unii Europejskiej wykupić leki na “zwykłą receptę”. Jednym z powodów jest możliwość wniesienia wniosku do NFZ o zwrot poniesionych kosztów przez pacjenta do poziomu refundacji, jeśli właśnie wykupił leki za granicą na receptę transgraniczną. Również posiadając receptę transgraniczną można mieć pewność, że zostanie ona zrealizowana w innych krajach Unii Europejskiej, gdyż zasady dotyczące jej wystawiania są identyczne we wszystkich krajach Wspólnoty.

Takiej pewności nie ma, gdy w innym kraju zostanie przedstawiona recepta, która została wystawiona na zasadach innego państwa. Ze względu na różnice w wymaganiach formalnych dotyczących wystawiania recept, brak jakiejkolwiek niezbędnej danej na niej, może skutkować odmową realizacji w zależności od kraju, w którym chcemy ją zrealizować. Takiego zagrożenia nie ma wobec recept transgranicznych.

Czytaj także:  Farmaceuci nie chcą płacić wyższych składek na izbę

Co jeśli pacjent nie zrealizuje recepty transgranicznej za granicą? W takim przypadku przysługuje mu prawo do jej realizacji na terenie państwa, w której została ona wystawiona. Jeśli chodzi o Polskę, to jest to możliwe jedynie za 100% odpłatnością, jednak pacjenta ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów do poziomu refundacji po wniesieniu wniosku do właściwego NFZ-u.

Recepta transgraniczna, a e-recepta

Od 1 stycznia 2021 r. każda apteka w naszym kraju będzie miała obowiązek podłączyć się do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej. Podłączenie do kolejnego systemu, tym razem umożliwi realizację e-recept transgranicznych, które zostały wystawione w całej Unii Europejskiej.  W Polsce, od stycznia 2020 r. będzie obowiązek wystawiania e-recept. Ten obowiązek miał dotyczyć również elektronicznych recept transgranicznych, jednak został on przesunięty o kolejny rok (czytaj również: Podłączenie aptek do KPK przesunięte do 1 lipca 2020 roku).

Podobne zmiany obejmują większość krajów Unii Europejskiej, jednak nie wszystkie zostaną od 2021 r. podłączone do wcześniej wspomnianego systemu Jak wykonać maść „2% ung. Augmentin 10,0”? . I tutaj powstaje mankament polegający na tym, że e-recepta transgraniczna wystawiona w jednym kraju, nie zawsze będzie mogła być zrealizowana w innym państwie Unii Europejskiej, które nie zostało jeszcze do owego systemu podłączone. Co w takim przypadku zrobić? W przypadku Polski, Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że przygotuje stosowną informację o tym, które z państw nie będą mogły realizować recept transgranicznych w formie elektronicznej i umieści ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Gdy znajdzie się tam kraj, w którym pacjent będzie chciał zrealizować receptę, musi on poprosić lekarza o wystawienie tego typu recepty w formie papierowej.

Czytaj także:  Widmo Irlandii bez leków

Recepta transgraniczna w praktyce farmaceuty

czas czytania: 4 min