Bez kategorii

Przed czym farmaceuci powinni ostrzegać pacjentów stosujących retinoidy?

URPL zatwierdził materiał edukacyjny dla farmaceutów, który zawiera wskazówki dotyczące wydawania produktów leczniczych zawierających acytretynę, alitretynoinę lub izotretynoinę.

Na stronie OIA w Warszawie pojawił się komunikat URPL z 5 grudnia 2018 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych kieruje go do fachowych pracowników ochrony zdrowia. A dotyczy on leków zawierających retinoidy.

Komunikat bezpieczeństwa zatwierdzono po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała w czerwcu tego roku, że do obrotu zostają dopuszczone leki zawierające retinoidy. Mowa o takich substancjach czynnych jak acetryna, adapalen, alitretynoina, izotretynoina, razaroten, tretynoina. Komisja Europejska zaktualizowała też rutynowe oraz dodatkowe środki minimalizacji ryzyka działania teratogennego i zaburzeń neuropsychiatrycznych (czytaj więcej: Izotretynoina może prowadzić nawet do samobójstwa!).

Ponadto urząd zatwierdził także Ut qui labore cum eius materiał edukacyjny dla farmaceutów.  Zawiera on wskazówki dotyczące wydawania produktów leczniczych zawierających acytretynę, alitretynoinę lub izotretynoinę. Należą one do grupy retynoidów, które powodują ciężkie wady wrodzone. Nawet krótkotrwała ekspozycja płodu na te substancje wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych lub poronienia.

Czytaj także:  Problemy z obsadą kadrową mają również apteki w Wielkiej Brytanii

O czym powinien ostrzegać farmaceuta?

Farmaceuta powinien instruować pacjentów, aby nigdy nie przekazywali produktów leczniczych zawierających wspomniane substancje innej osobie. Jednocześnie wszelkie niewykorzystane kapsułki zwracali do apteki po zakończeniu leczenia. Pacjent Aut recusandae illum eos adipisci powinien dowiedzieć się też od farmaceuty, by nie oddawał krwi w trakcie leczenia produktami leczniczymi zawierającymi te leki. Nie powinien też tego robić przez 1 miesiąc od odstawienia leku lub w ciągu 3 lat od odstawienia acytretyny. Taka krew może bowiem być przetoczona kobiecie ciężarnej lub po porodzie.

Produkty lecznicze zawierające substancje są bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym. Wyjątkiem są sytuacje gdy spełnione są wszystkie warunki programu zapobiegania ciąży dla tych leków (Pregnancy Prevention Programme, PPP).

Źródło: IK/OIA

Artykuł Przed czym farmaceuci powinni ostrzegać pacjentów stosujących retinoidy? pochodzi z serwisu mgr.farm.

Przed czym farmaceuci powinni ostrzegać pacjentów stosujących retinoidy?

czas czytania: 2 min