prawo - mgr.farm

Prawo farmaceutyczne do napisania od nowa? Ustawa staje się nieczytelna…

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych. Od początku jej istnienia, była zmieniana aż 85 razy. Tylko w minionym roku nowelizowano ją 9 razy. Kolejne zmiany w drodze… Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca uwagę na to, że ustawa staje się coraz mniej czytelna. KPRM postuluje o napisanie jej od nowa…

Prawo farmaceutyczne to akt kluczowy dla funkcjonowania rynku ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego. Stanowi on podstawę rozwiązań przyjmowanych w innych regulacjach istotnych z punktu widzenia tego obszaru. Jest między innymi ściśle powiązany z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków..

Od początku istnienia ustawy zmieniano ją już 85 razy. Aż 9 z nich miało miejsce w minionym 2018 roku. Aktualnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym procedowana jest kolejna jej nowelizacja, przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…). I to w ramach jej konsultacji, krytyczny głos zabrała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz stanu KPRM Maciej Wąsik skierował w tej sprawie list do Marcina Warchoła (podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości). Wśród uwag zaplecza Premiera Morawieckiego znalazły się m.in. te dotyczące zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i bardziej bezwzględnej walki z nielegalnym wywozem leków (czytaj więcej: Inspektor farmaceutyczny ze strzelbą podczas kontroli w aptece?).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów krytycznie ustosunkowała się też do propozycji zapisów, dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków na receptę do osób niepełnosprawnych. Maciej Wąsik zwracał między innymi uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie przepisu mówiącego o sposobie weryfikacji niepełnosprawności pacjenta. Przedstawiciel Premiera wyraził też obawy co do wpływu tego rozwiązania na apteki indywidualne (czytaj więcej: Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem?).

Ustawa staje się coraz mniej czytelna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sumie zgłosiła aż 41 uwag do wspomnianej nowelizacji ustawy. Jednocześnie zwrócono też uwagę na szerszy problem. Kolejne nowelizacje i doraźne naprawianie problemów fragmentarycznymi zmianami sprawiają, że cała ustawa Prawo farmaceutyczne, staje się coraz mniej czytelna. W rezultacie KPRM apeluje o napisanie tego aktu prawnego od nowa.

– Podstawą tworzenia dobrych i skutecznych przepisów kształtujących rynek zdrowia powinno być opracowane przez resort zdrowia, we współpracy z innymi instytucjami i gremiami, nowe Prawo farmaceutyczne – czytamy w liście Macieja Wąsika do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca też uwagę, że cyklicznie przeprowadzane nowelizacje nie sprzyjają czytelności ustawy. Stanowią one rozwiązanie jedynie doraźnych problemów (np. odwrócony łańcuch dystrybucji leków). Tym samym odbiegają od systemowego celu związanego ze stabilizacją dostępności bezpiecznych produktów leczniczych.

– Wyrywkowe zmiany nie dają szans na jej efektywne wdrożenie. Tym samym nie pozwalają ocenić w sposób należyty skutków wprowadzanych rozwiązań – pisze KPRM.

Warto wspomnieć, że pierwsza wersja ustawy Prawu farmaceutyczne opublikowana 6 września 2011 roku liczyła sobie 34 strony. Aktualnie jej druk ujednolicony zawierający wszystkie dotychczasowe nowelizacje, ma 361 stron.

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł Prawo farmaceutyczne do napisania od nowa? Ustawa staje się nieczytelna… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Prawo farmaceutyczne do napisania od nowa? Ustawa staje się nieczytelna…

czas czytania: 3 min