Bez kategorii

Praktykant w aptece. Wskazówki dla opiekunów…

Październik jest miesiącem, w którym większość studentów farmacji rozpoczyna obowiązkową 6-miesięczną praktykę, której odbycie umożliwi im odebranie Prawa Wykonywania Zawodu. Przynajmniej jej połowę, przyszły farmaceuta musi odbyć w aptece ogólnodostępnej. Pozostałe 3 miesiące praktyki, student farmacji może spędzić w aptece szpitalnej, bądź przyzakładowej. Znaczny odsetek wybiera jednak jednolitą naukę przez całe pół roku w aptekach ogólnodostępnych.

Apteka, w której przynajmniej jeden ze studentów farmacji chce odbyć przeddyplomową praktykę zawodową musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez Okręgową Radę Aptekarską, na której terenie prowadzi ona działalność oraz przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Ponadto, tzw. “apteka stażowa” musi prowadzić obrót lekami psychotropowymi, odurzającymi oraz bardzo silnie działającymi. Wymagane jest również, aby umożliwiła ona studentowi, sporządzanie leków recepturowych, w tym, w szczególności jałowych kropli i maści do oczu.

Kto może być opiekunem studenta farmacji KOWAL: Uzyskanie certyfikatu – informacja odbywającego 6-miesięczną praktykę zawodową?

Wymagania jakie stawiane są opiekunowi studenta farmacji odbywającego 6-miesięczną praktykę zawodową to posiadanie przez niego Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty oraz specjalizacji z farmacji aptecznej bądź szpitalnej. Drugi z tych wymogów jest zniesiony, gdy farmaceuta posiada 5-letni staż pracy na stanowisku magistra farmacji. Opiekunem przyszłych farmaceutów odbywających praktykę zawodową nie musi być koniecznie kierownikiem apteki

Poznajmy przyszłego farmaceutę

Przed przyjęciem studenta farmacji na praktykę zawodową warto odbyć z nim rozmowę, by poznać jego oczekiwania wobec nas. Pozwoli to na ocenę, czy z przyszłym farmaceutą “będzie nam po drodze” i czy czas, który razem spędzimy okaże się owocny zarówno dla niego jak i dla nas. Dobrze jest przedstawić przygotowany przez nas plan praktyki i porównać wzajemne oczekiwania. Wtedy, dopiero warto zastanowić się, czy przyszły farmaceuta stanie się częścią naszego zespołu aptecznego i będzie chciał się rozwijać pod naszym okiem. Jeśli odpowiedź na te pytania będzie twierdząca, dopiero wtedy przyjmijmy go na praktykę do naszej apteki.

Czytaj także:  Czy jest możliwa realizacja recepty wypisanej na kartce papieru?

Zaplanujmy odpowiednio praktykę studenta 

Przyjmując studenta farmacji na praktykę zawodową do naszej apteki, podejmujemy się obowiązku przygotowania go do zawodu farmaceuty. W tym celu niezbędne okazuje się przygotowanie planu praktyki, tak aby realizacja nałożonych na studenta zadań była w pełni kompleksowa i w jak największym stopniu przygotowała go do pracy w aptece. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że plan praktyki zawodowej studentów formacji powinien zostać podzielony na cztery części:

  1. Wydawanie pacjentom Skłonności samobójcze po pigułkach antykoncepcyjnych? Urząd ostrzega… produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o nich;
  2. Sporządzanie leków w recepturze aptecznej;
  3. Opieka farmaceutyczna;
  4. Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty;

Właściwe zaplanowanie praktyki zawodowej studenta farmacji pozwala na przygotowanie go zarówno do pracy “za pierwszym stołem” w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jak i do obowiązków związanych z prowadzeniem apteki. Należą do nich takie aspekty jak zarządzanie magazynem aptecznym, kierowanie zespołem pracowników, czy przestrzeganie ustawy prawo Farmaceutyczne i innych aktów prawnych, które znajdują zastosowanie podczas pracy Krzysztof S. zabiera głos. To on miał wywozić nielegalnie leki… w aptece. Przyszłemu adeptowi zawodu farmaceuty należy uświadomić, że oprócz posiadania wymaganej wiedzy, niezbędne w wypełnianiu codziennych obowiązków okazuje się doświadczenie, logiczne myślenie i umiejętność skoordynowania wykonywania kilku czynności jednocześnie.

Czytaj także:  Wypowiedz się na temat wystawiania recept!

W proces nauki studenta farmacji warto zaangażować pozostałych członków zespołu aptecznego. Warto, aby przyszły farmaceuta poczuł się jego częścią, co pozwoli mu nauczyć się współpracy, a także wzajemnego szacunku wobec innych osób wypełniających swoje obowiązki w tym samym zakładzie pracy. Ponadto, pozwoli to na poczucie praktykanta, że nigdy nie jest pozostawiony “sam sobie”, nawet gdy jego opiekun ma inne obowiązki do zrealizowania.

Cały czas poznawajmy naszego praktykanta

Przez cały czas odbywania praktyki zawodowej w naszej aptece przez studenta farmacji należy go poznawać. Przypatrywanie się jego poczynaniom pozwoli nam na prawidłowe zidentyfikowanie jego predyspozycji, określenie czynności zawodowych, w których czuje się dobrze jak i wskazanie obszarów wymagających zwiększonej pracy, zarówno naszej jak i studenta.

Bądźmy autorytetem

Dla większości studentów odbywających praktyki zawodowe, kontakt z naszym zespołem aptecznym jest drugim (po miesięcznych praktykach po 3. roku studiów) jaki mają w swoim życiu. W związku z tym należy sobie zdać sprawę, że stanowimy autorytet dla tych młodych ludzi. Oni, oglądając nas podczas codziennych obowiązków, skrupulatnie odczytują nasze podejście do pracy. Pamiętajmy, że często to co zobaczą i usłyszą w aptece, wynoszą poza nią. Dzielą się opiniami o praktyce ze swoimi kolegami i koleżankami ze studiów. Przez to wśród przyszłych farmaceutów może być budowana renoma danej apteki. Już tylko od nas zależy czy będzie ona miała oddźwięk pozytywny, czy negatywny.

Czytaj także:  Leki wrażliwe na zimno – na które powinniśmy uważać w czasie zimy?

Korzyści płynące z przyjęcia studenta na praktykę

Apteka przyjmująca na praktykę studenta farmację oprócz konieczności wypełnienia obowiązków, może liczyć na korzyści płynące z takiego wyboru. Po pierwsze, zespół apteczny zyskuje osobę do pomocy, a właściciel apteki nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, a nawet otrzymuje niewielkie wynagrodzenie od uczelni za umożliwienie odbycia jej studentowi praktyki. Ponadto, uczelnia pokrywa wszelkie zobowiązania związane z ubezpieczeniem praktykanta, gdyż pozostaje on studentem przez cały czas przebywania na praktykach.

Decyzja każdego opiekuna praktyki o tym, czy przyjąć “pod swoje skrzydła” studenta farmacji powinna być indywidualna i podjęta bez jakichkolwiek nacisków. Dla farmaceuty jest to z pewnością bardzo duże wyzwanie i poczucie odpowiedzialności za przyszłego farmaceuty.

 

Praktykant w aptece. Wskazówki dla opiekunów…

czas czytania: 5 min