Bez kategorii

Podmiotem opieki farmaceutycznej nie jest farmaceuta, nie jest apteka, tylko jest pacjent

W miniony weekend odbył się Warsaw Pharmacy Show. Spotkali się na nim przedstawiciele branży medyczno-farmaceutycznej, farmaceuci, lekarze, przedstawiciele samorządu aptekarskiego, uczelni medycznych, urzędów związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego w Polsce, a także przedstawiciele świata europejskiej farmacji. O czym dyskutowano?

Wśród prelegentów Warsaw Pharmacy Show znaleźli się m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej: prezes Elżbieta Piotrowska Rutkowska oraz wiceprezes i prezydent PGEU Michał Byliniak. Naczelna Izba Aptekarska była partnerem tego wydarzenia i przygotowała obszerne podsumowanie z niego.

Rola farmaceutów w systemie

Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Kierownik Zakładu farmacji Klinicznej i Opieki farmaceutycznej WUM podczas wykładu inaugurującego przedstawiła zasadniczy dla polskich farmaceutów projekt ustawy o zawodzie. Położyła nacisk na kluczową rolę jaką farmaceuci powinni odgrywać w polskim systemie ochrony zdrowia, jak bardzo ten system ich nie docenia. Rola farmaceuty sprowadza się do roli wykwalifikowanego sprzedawcy, a jego wiedza zdobyta podczas studiów jest niewykorzystywana.

„Sama jestem po kierunku lekarskim i mówiąc szczerze nie zamieniłabym się z farmaceutami. Studia na wydziale lekarskim to spacer po parku w porównaniu do studiów farmaceutycznych, które są wspinaczką na wyżyny. Studia farmaceutyczne są bardzo ciężkie i dlatego farmaceuci muszą wykorzystywać swoją wiedzę, a nie zamykać ją w dyplomach” – mówiła prof. Wojciechowska.

Kampania „Po pierwsze farmaceuta”

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wtórując przedmówczyni wymieniała działania, które trzeba podjąć, aby farmaceuci zostali wreszcie dostrzeżeni. Przedstawiła podczas swojego wystąpienia case study kampanii promującej zawód: „Po pierwsze farmaceuta”, zwracając szczególną uwagę na wizerunek farmaceuty i świadomość pacjentów, którzy muszą zmienić swoje wyobrażenie na temat tego, co właściwie mogą otrzymać od swojego farmaceuty?

Czytaj także:  Zautomatyzowana apteka zrewolucjonizuje system

„Kampania ma wzmocnić profesjonalny wizerunek farmaceuty, wyedukować pacjentów w zakresie jego możliwości, podpowiedzieć w przypadku których problemów pacjenci mogą szukać pomocy u farmaceuty i z jakimi dolegliwościami powinni w pierwszej kolejności udać się do apteki. Chcemy pokazać, że apteki to najłatwiej dostępny element opieki Farmaceuta może być jednocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej? zdrowotnej bez konieczności umawiania wizyty” – powiedziała Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Opieka farmaceutyczna w krajach Unii Europejskiej

Wiceprezes Michał Byliniak przedstawił zarys opieki farmaceutycznej funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej. Mówił o problemie adherencji i zarejestrowanych blisko 200 tys. przypadków śmiertelnych spowodowanych niewłaściwym przyjmowaniem leków, o sprawdzonych rozwiązaniach i serwisach świadczonych w europejskich aptekach, które z powodzeniem zwiększają bezpieczeństwo pacjentów, o trendach w opiece farmaceutycznej oraz o tym, jak należałoby wprowadzić opiekę farmaceutyczną w Polsce.

„W wielu krajach Unii Europejskiej aktywności farmaceuty są finansowane ze środków budżetowych. Są nie tylko finansowane, ale też rozwijane, co pokazuje, że dyskusje o tym, czy te interwencje są skuteczne i przynoszą korzyść dla systemu ochrony zdrowia nie są w ogóle podejmowane, bo to jest oczywiste.” – tłumaczył Michał Byliniak.

Czytaj także:  Czy to prawda że na rp. na leki refundowane wystarczy teraz tylko imię i nazwisko pacjenta bez adresu?

Opieka farmaceutyczna w Polsce

Ten temat wiceprezes NRA pogłębił podczas panelu dyskusyjnego „Przyszłość opieki farmaceutycznej w Polsce”, w którym wzięli udział eksperci z kraju i z zagranicy.  Dyskutowano o tym, jakie trudności, problemy i wyzwania stoją przed wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w Polsce i co powinno się zadziać, aby proces wprowadzania serwisów aptecznych został uruchomiony.

„W Polsce jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest opieka farmaceutyczna i jaki potencjał wypływa ze sprawowania jej przez Paragon z apteki oburza internautów. Farmaceuci demaskują… farmaceutów, czyli rozprężenie systemu i oszczędności ekonomiczne i farmakoekonomice, a przede wszystkim jakie oszczędności i korzyści wynikają bezpośrednio dla pacjenta, to on jest tutaj głównym beneficjentem, ale także dla lekarza czy pielęgniarki. Pamiętajmy, że mamy duże braki kadrowe w personelu medycznym w Polsce i farmaceuta jest uzupełnieniem tej luki.” – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

„Z raportu OBOP-u wynika, że co 4 pacjent Szczepmy wszystkich! przyjmujący leki przyjmuje je niewłaściwie, niezgodnie ze wskazaniami i dawkowaniem.  To budzi alarm, nie jest to mała liczba pacjentów. Trzeba działać szybko. Potrzebna jest współpraca farmaceutów i odpowiednich urzędów także w kwestii edukacji pacjentów” – Grzegorz Cessak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

To wszystko dla pacjenta

„Podmiotem opieki farmaceutycznej nie jest farmaceuta, nie jest apteka, tylko jest pacjent. Serwisy świadczone w aptekach nie zawsze będą miały charakter definicyjny, udokumentowany, który znamy z książek i publikacji, ale ona musi być ustandaryzowana. Więc kiedy słyszymy, że każdy chce u siebie w aptece robić swoją opiekę farmaceutyczną i jeszcze o niej mówić, to mówimy o wdrażaniu chaosu. Opieka farmaceutyczna musi mieć charakter ustandaryzowany, osoby które ją świadczą muszą być odpowiednio przygotowane i informacje w całym kraju, które otrzymuje pacjent muszą być na tym samym poziomie. Te informacje nie mogą być ukierunkowane na model biznesowo-marketingowy, tylko na realną pomoc pacjentowi tu i teraz, kiedy on jej potrzebuje.” skomentował– Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

Czytaj także:  Zakaz dystrybucji inhalatorów Salmex w Szwecji, Danii i Niemczech

„To, co słyszę od państwa, kiedy mówicie o problemach przy wdrażaniu opieki farmaceutycznej, bardzo przypomina mi sytuację w Chorwacji, czyli w moim kraju, ale też w wielu innych krajach, które odwiedzam. Teraz rozmawiamy o tym, co wolno, czego nie wolno, co zabronione, co zabronione, a tak naprawdę tracimy cenny czas. Często problemy i bariery, które uniemożliwiają wprowadzenie opieki farmaceutycznej tak naprawdę są w głowie farmaceuty. Tyle się mówi o pieniądzach, a my doskonale wiemy, że 1 Euro zainwestowane w opiekę farmaceutyczną przynosi 4 do 5 Euro zysku i oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej.” – Arijana Meštrović, Pharma Expert Consultancy and Education.

Wydarzenie skierowane było nie tylko do farmaceutów, ale również do lekarzy, studentów, pacjentów oraz wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i tematyką prozdrowotną.

Źródło: ŁW/NIA

Podmiotem opieki farmaceutycznej nie jest farmaceuta, nie jest apteka, tylko jest pacjent

czas czytania: 5 min