Bez kategorii

Pierwsza pomoc w aptece

Cykliczne wydarzenia są często świetnym momentem na uświadomienie sobie wagi związanych z tymi dniami kwestii. Nie inaczej jest przy okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy – na co dzień być może zapominamy o tym, jak cenne może okazać się tych pierwszych kilka minut w krytycznej sytuacji, a takowa ma szansę zaistnieć także Farmaceuci bez punktów za prenumeratę czasopisma. Z jednym wyjątkiem… w aptece.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest rokrocznie w drugą sobotę września i ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem, udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku świadka wypadku – art. 162 kodeksu karnego określa zakres kar za niedopełnienie tego obowiązku „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Dlaczego RKO ratuje życie?

Każdego roku u około 400000 Europejczyków występuje nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), z czego w ok. 350000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Pozaszpitalne NZK może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego, jednak przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie, a warto pamiętać, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności.

Czytaj także:  Odurzanie się lekami – to sposób lekarzy na przetrwanie

Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100000 istnień ludzkich w Europie. Według badań CBOS 67% Polaków deklaruje, że potrafi udzielać pierwszej pomocy, ale tylko 19%jest pewnych swoich umiejętności. Jak wynika ze statystyk w 2016 roku doszło w Polsce do prawie 34 tysięcy wypadków komunikacyjnych – podczas nich tylko w 15 przypadkach na 100 udzielana jest pierwsza pomoc.

Pierwsza pomoc za pierwszym stołem

Aptekę często odwiedzają osoby chore, leczone przewlekle, w złym stanie ogólnym, który może się pogorszyć pod wpływem pogody, stresu, dłuższego oczekiwania w kolejce albo innego wysiłku fizycznego. W takich sytuacjach farmaceuta jest pierwszą osobą, która ma szansę podjąć skuteczną akcję ratunkową. Farmaceuta pracujący w aptece powinien być przygotowany do udzielenia pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Na pierwszym miejscu znajdują się choroby i urazy zagrażające życiu, tzn. zawał serca, udar mózgu, zadławienie, zatrzymanie oddechu i akcji serca. Pilnie należy udzielić pomocy w przypadku nagłej utraty przytomności, ataku epilepsji, ostrych objawów towarzyszących cukrzycy. W każdym miejscu, również w aptece i jej najbliższym sąsiedztwie, może dojść do wypadku, w którym ucierpią ludzie – pomocy mogą potrzebować pacjenci apteki albo Leki pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną tylko na receptę? przypadkowe osoby. Człowiek, który przechodząc obok apteki niespodziewanie doświadcza silnego bólu w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem, prawdopodobnie nie będzie próbował wzywać karetki, tylko poszuka pomocy w aptece. Osoba starsza, której samopoczucie gwałtownie się pogorszy, zanim trafi do lekarza prawdopodobnie spróbuje kupić jakiś lek w aptece, a tam może stracić przytomność. Powodzenie czynności ratunkowych zależy od szybkości działania, zdolności błyskawicznego podejmowania decyzji, znajomości aktualnych standardów wykonywania czynności ratunkowych. Zasady pierwszej pomocy poznajemy podczas Wzrasta opłata za lek recepturowy studiów, lecz zdobytą wiedzę i umiejętności trzeba stale aktualizować i utrwalać, gdyż zmieniają się zalecenia dotyczące sposobu jej udzielania.

Czytaj także:  Życzenia dla czytelników MGR.FARM!

Algorytm postępowania

Choć przez cały nasz zawodowy staż w aptece sytuacja wymagająca udzielenia pierwszej pomocy bądź też NZK może nigdy się nie zdarzyć, warto na bieżąco przypominać sobie podstawowe algorytmy ułatwiające błyskawiczną reakcję:

  1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni
  2. Sprawdź reakcję poszkodowanego – delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj czy wszystko w porządku
  3. Jeżeli reaguje – dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna i regularnie oceniaj jego stan
  4. Jeżeli nie reaguje- głośno zawołaj o pomoc, odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy; utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu – na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund
  5. Jeżeli oddech jest prawidłowy – ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc oraz regularnie oceniaj oddech
  6. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy – wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej; połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej
  7. Kontynuuj resuscytację do czasu gdy przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania, poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać lub ulegniesz wyczerpaniu
Czytaj także:  URPL: Zaprzestanie produkcji ReoPro

Coraz więcej miejsc publicznych, w tym niektóre apteki posiadają AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny. AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie. W przypadku rozpoznania zatrzymania krążenia zadbaj o niezwłoczne przyniesienie AED – szybkie i bezpieczne użycie tego urządzenia pozwala uratować ludzkie życie

Pierwsza pomoc w aptece

czas czytania: 5 min