Bez kategorii

Nowy projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety? w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w leczeniu szpitalnym w zakresie programów lekowych. Jakie zmiany się w nim znalazły?

Zmiany wprowadzone tym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych wynikającego z wykazu refundacyjnego na dzień 1 maja 2019 r., a także GIF wycofuje z obrotu 45 serii glicerolu z konieczności wprowadzenia innych Insulinooporność – od pediatrii do geriatrii zmian merytorycznych.

Zmiany te dotyczą w szczególności:

  1. załącznika nr 1 do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:

     a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

  • 08.09.0000018 – etanerceptum – GTIN: 08809593170983, 08809593170969, 08809593170976,
  • 08.09.0000117 – anakinra – GTIN: 07350031442090,
  • 08.09.0000019 – everolimusum – GTIN: 05909991372538, 05909991372545, 05909991372514, 05909991372521;

     b) usunięciu kodów GTIN dla substancji czynnych:

  • 08.09.0000008 – bosentanum – GTIN: 07640161080027,
  • 08.09.0000018 – etanerceptum – GTIN: 05713219479288, 05713219479295, 05713219503747,
  • 08.09.0000032 – immunoglobulinum humanum – GTIN: 05909990797899, 05909990836055, 05909990836062, 05909990836079,
  • 08.09.0000117 – anakinra – GTIN: 07350031440300;
Czytaj także:  VIDEO: Jak będzie wyglądać weryfikacja autentyczności leku w aptece?

  c) usunięciu kodu 5.08.09.0000097 – symeprevirum – GTIN: 05909991142360 w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu           refundacyjnym;

2. załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:

   a) zmianie wymagań w zakresie organizacji udzielania świadczeń dla programu lekowego B.41 Leczenie zespołu Prader-Willi, zgodnie z uwagą               Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;

  b) korekcie omyłki pisarskiej w zakresie organizacji udzielania świadczeń dla programów lekowych B.57 Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A oraz B.83 Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A, z 4306 poradnia rehabilitacji neurologicznej na 4306 oddział rehabilitacji neurologicznej;

3. załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na usunięciu substancji czynnej symeprewir z programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem refundacyjnym.

Proponuje się wejście w życie regulacji z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 maja 2019 r. (czytaj więcej: Nowy wykaz leków refundowanych już jest!).

Czytaj także:  URPL: Wykaz leków dopuszczonych do obrotu 12/2018

Źródło: IK/nfz.gov.pl

Nowy projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych

czas czytania: 2 min