Bez kategorii

Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie kontroli aptek

Wczoraj opublikowano nowe zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Aut reprehenderit autem pariatur totam nam Fundusz Zdrowia. To wynik konieczności dostosowania obowiązujących przepisów wewnętrznych do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w trakcie kontroli będzie przekazywać  informację na ten temat do Ministra Zdrowia, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej. To jeden z zapisów, które znalazły się w nowym zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednoczenie moc traci zarządzenie nr 128/2017/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r.

– Wprowadzenie nowego zarządzenia w przedmiotowym Zatrucie lekami – młodzież z tego powodu ląduje w szpitalu zakresie jest wynikiem konieczności dostosowania obowiązujących przepisów wewnętrznych do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), gdzie w miejsce dotychczasowej regulacji art. 64 ustawy o świadczeniach oraz art. 47 ustawy o refundacji, określającego zakres i tryb kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzono dział IIIA, regulujący kompleksowo ten obszar działalności NFZ przez ujęcie w regulacjach również kontroli ordynacji leków i kontroli aptek -informuje Narodowy Fundusz Zdrowia (czytaj więcej: Od 1 czerwca nowe zasady kontroli NFZ w aptekach. Co się zmienia?).

Czytaj także:  Ciąża – problem infekcji intymnych u ciężarnych

Co zmienia ustawa?

W projektowanych zmianach uwzględniono, wprowadzone przez prawodawcę zmiany w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych przez Interakcje leków z pożywieniem cz. 5 – Tetracykliny NFZ, regulując w zarządzeniu kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań związanych z procesem kontroli (czytaj więcej: Od 1 czerwca zmiany w kontrolach NFZ. A co z już rozpoczętymi?).

Przypomnijmy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz. U. poz. 399). W skrócie nazywana jest też „ustawą kontrolerską”. Skutkuje to zmianą organizacyjną w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. stają się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ (czytaj więcej: W NFZ powstanie „korpus kontrolerski”. Będą też zmiany w kontrolach aptek).

Źródło: ŁW/NFZ

zarządzenie

Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie kontroli aptek

czas czytania: 2 min