Bez kategorii,  Bez kategorii - farmacja.pl,  e-recepta - mgr.farm - farmacja.pl,  Mgr.farm - farmacja.pl

Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę

Apteka, która nie wykazuje dochodu, nie będzie mogła skorzystać ze wsparcia, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało w związku z obowiązkiem dostosowania do e-recepty. Śląska Izba Aptekarska prezentuje opracowanie przygotowane przez radcę DHEA Eljot wstrzymane w obrocie podatkowego…

20 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 6 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem. To w niej zapisany został mechanizm odliczenia od podatku dla aptek, w związku z dostosowaniem do e-recepty (czytaj więcej: Prezydent podpisał ważną dla aptekarzy ustawę). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 grudnia.

Jak dokonać odliczenia od podatku?

Ewa Kłoda – doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej – przygotowała krótkie omówienie pomocy finansowej dla aptek we wdrażaniu e-recepty. Wskazuje ona, że artykuł 1 ustawy dodaje do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52 j. Wynika z niego, że poza ujęciem w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny mogą odliczyć od dochodu kwotę stanowiącą iloczyn 3.500,00 zł oraz liczby stanowisk w aptece lub punkcie aptecznym. Liczba stanowisk ograniczona jest do czterech, ponadto w sytuacji, gdy podatnik poniósł wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki lub punktu aptecznego, odliczeniu podlega suma wydatków zgodnie z powyższym ale również z ograniczeniem do czterech aptek (czytaj więcej: Wsparcie finansowe na informatyzację nie dla sieci aptek?).

Czytaj także:  Nowe kształcenie techników: dłużej i tylko dziennie

– Sformułowanie „odliczyć od dochodu” oznacza, że najpierw należy obliczyć dochód (przychody – koszty uzyskania przychodów uwzględniające poniesione ww. wydatki). A następnie przed wyliczeniem podatku podstawę opodatkowania pomniejszyć po raz kolejny tą samą wartość – pisze Ewa Kłoda.

Zwraca ona uwagę, że kolejność postępowania jest istotna, ponieważ z ulgi można będzie skorzystać tylko w przypadku osiągnięcia dochodu.

– W sytuacji, gdy apteka nie przynosi dochodu lub podatek od osiągniętego dochodu pokrywa zapłacona składka zdrowotna skorzystanie z dodatkowej ulgi jest niemożliwe – podkreśla doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Ulgę można zastosować tylko w 2018 r. W praktyce zastosowanie ulgi uwidoczni się w książce przychodów i rozchodów na rozliczeniu rocznym PIT 36 lub PIT 36 L. Wcześniej można zastosować ją w obliczeniu należnej zaliczki za miesiąc grudzień płatnej do 20 stycznia Delectus omnis rerum enim eum dolores voluptate 2019 r.

Apteki bez dochodu?

W maju Ministerstwo Finansów ujawniło dane podatkowe 2 tysięcy największych firm działających w Polsce Już jest! Wykaz leków refundowanych od 1 stycznia 2019… . W zestawieniu znalazły się również spółki posiadające największe sieci apteczne. Okazało się wtedy, że większość z nich nie przyniosła w 2016 roku żadnego zysku. W rezultacie nie zapłaciły ani złotówki podatków. Opublikowane przez resort dane pochodziły z roku 2016 i powstały w oparciu o zeznania podatkowe firm, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (czytaj więcej: Największe sieci aptek nie płacą podatków?).

Czytaj także:  Popularny suplement diety dla dzieci „najbardziej skandalicznym produktem 2018 roku”

W zestawieniu znalazło się m.in. dziewięć przedsiębiorstw funkcjonujących również na rynku aptecznym. Zaskakiwał fakt, że większość z nich nie wykazała w danym roku podatkowym dochodu.  Do grona spółek z rynku aptecznego, które w 2016 roku nie zapłaciły podatku należą m.in.:

  • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Apteki Dbam o Zdrowie)
  • Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (Apteki Hebe)
  • Super-Pharm Poland Sp. z o.o. (Super-Pharm)
  • BRL Center – Polska Sp. z o.o. (Dr.MAX)
  • PZF Cefarm-Lublin S.A. (Apteki Dbam o Zdrowie)

Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET przekonywał, że cały biznes handlowy pracuje na niskich marżach, w aptekach nie jest inaczej.

– Dodatkowo do spadku marż przyczynią się regulacje dotyczące cen leków. Rosną koszty działalności, co po części także wynika z coraz bardziej restrykcyjnych wymagań i przepisów nakładanych na branżę – wyjaśniał Piskorski. Jego zdaniem 2016 r. był też specyficzny ze względu na wejście w życie reguły „apteka dla aptekarza”.  Z tego powodu firmy przyspieszały swoje inwestycje.

Innego zdania był Marcin Wiśniewski, szef Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Uważał on, że od lat dokonuje się cichy desant sieci aptecznych na polski rynek apteczny. Omijanie podatków także jest celem i zarazem sposobem na przejmowanie rynku. Jego zdaniem przy swoich obrotach sieci powinny płacić podatki na poziomie 250 mln zł miesięcznie (czytaj więcej: Czy sieci aptek sztucznie generowały straty?).

Czytaj także:  Wiceminister uspokaja: rozporządzenie zostało podpisane. Apteki nie staną….

Źródło: ŁW/SIA

Artykuł Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę pochodzi z serwisu Farmacja.pl.

Nierentowna apteka nie uzyska wsparcia finansowego na e-receptę

czas czytania: 4 min