Bez kategorii

Na wsi trzech farmaceutów przypada na dwie apteki…

W 2017 roku do wykonywania zawodu farmaceuty uprawnionych było prawie 35 tys. osób (o 0,8 tys. więcej jak przed rokiem). Dane wskazują, że 78% wszystkich uprawnionych pracowało w aptekach bezpośrednio z pacjentem. Zarówno liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jak i liczba pracujących „bezpośrednio z pacjentem” (czyli w aptekach) systematycznie rośnie.

Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 2017 roku. Wynika z nich, że w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w 2017 r. pracowało ponad 27 tys. magistrów farmacji oraz ponad 33 tys. techników farmaceutycznych. Podobnie jak w poprzednim roku zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (89,5%).

ochrona zdrowia ochrona zdrowia KOWAL: Powtórka webinaru w 2017 r."" src="http://e-farmacja.pl/wp-content/uploads/2019/03/kobiety.png" alt="Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."" width="798" height="528" />
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Najwięcej farmaceutów pracowało w aptekach i punktach aptecznych województwa mazowieckiego – ponad 4 tys. osób, natomiast najmniej w województwie lubuskim – prawie 600 osób.

Nieco inny obraz przedstawia analiza liczby farmaceutów przypadającej na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach. Wskaźnik ten był najwyższy, tak samo jak przed rokiem, w województwie lubelskim i łódzkim – po prawie 9 farmaceutów na 10 tys. mieszkańców, najniższy natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim (4,8), lubuskim (5,6) oraz zachodniopomorskim (5,7).

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

W 2017 r. na terenie Polski zbadano 13,3 tys. aptek ogólnodostępnych (o 234 więcej niż przed rokiem), 25 aptek zakładowych64 i 1,3 tys. punktów aptecznych. Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,7%) należały do prywatnych właścicieli.

Najwięcej ludności przypadało na jedną aptekę ogólnodostępną i zakładową w województwie warmińsko-mazurskim oraz województwie kujawsko-pomorskim, najmniej w województwie lubelskim oraz wielkopolskim. Województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie charakteryzowały się w 2017 roku największym wzrostem liczby aptek ogólnodostępnych (odpowiednio o 5%, 2,9%, 3,1%, 2,6% w stosunku do roku 2016).

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

W omawianym roku 2,9% aptek ogólnodostępnych pełniło stałe dyżury nocne, a więc mniej WAŻNE: Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia alerty z PLMVS niż w 2016 r., kiedy takie dyżury pełniło blisko 3,4% aptek ogólnodostępnych. Prawie 22% placówek pełniło dyżury okresowo.

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych. Ponadto w aptekach 195 praktykantów odbywało obowiązkową praktykę. Przeciętnie jeden praktykant przypadał na 68 aptek ogólnodostępnych. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaną większość pracujących w aptekach i punktach stanowiły kobiety (odpowiednio 83,4% wśród farmaceutów i 94,5% kobiet wśród techników farmaceutycznych).

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Przeciętnie w jednej aptece ogólnodostępnej pracowały 2 osoby z tytułem magistra farmacji i 2 z tytułem technika farmaceutycznego. Natomiast w przypadku aptek ogólnodostępnych usytuowanych na wsi przeciętnie 3 magistrów farmacji przypadało na 2 apteki Toruński sąd obnaży patologie rynku farmaceutycznego w Polsce? i jeden technik farmaceutyczny na aptekę. Jeżeli chodzi o punkty apteczne, to przeciętnie w jednym punkcie aptecznym pracował jeden technik farmaceutyczny, a w co 8 punkcie pracował magister farmacji.

Źródło: Raport GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r."
Źródło: Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”

Źródło: ŁW/GUS

Artykuł Na wsi trzech farmaceutów przypada na dwie apteki… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Czytaj także:  Studiowałam farmację i przeżyłam!

Na wsi trzech farmaceutów przypada na dwie apteki…

czas czytania: 3 min