Bez kategorii

Ministerstwo skraca zlecenia na wyroby medyczne. Cztery strony zamiast siedmiu…

Pod koniec marca opublikowano rozporządzenie zawierające nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Jego długość zwiększyła się z dwóch stron do siedmiu, z czego aż trzy mieli wypełniać pracownicy aptek. Wczoraj resort zdrowia oddał do konsultacji publicznych projekt Lekarze boją się podwójnego karania za błędy na receptach zmiany tego rozporządzenia. Wzór zlecenia skrócono w nim do czterech stron...

Dokładnie 28 marca 2019 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Nalazł się w nim nowy, siedmiostronicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który miał zacząć obowiązywać od 1 lipca (czytaj więcej: Jeszcze więcej pracy dla farmaceutów! Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne…).

Aktualnie wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne liczy sobie dwie strony. Jego zmiana i wydłużenie do siedmiu stron wywołały głosy sprzeciwu ze strony lekarzy, farmaceutów i pacjentów (czytaj więcej: Pacjenci też krytykują nowe wzory zleceń na wyroby medyczne…). Swoje obiekcje – dotyczące zwiększenia ilości rubryk wypełnianych przez osobę realizującą wniosek – zgłaszała też Naczelna Izba Aptekarska. Zdaniem samorządu aptekarskiego przyczyni się do nadmiernego zbiurokratyzowania wystawiania i realizacji zleceń oraz wydłużenia kolejek w aptekach (czytaj więcej: NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się). Do Ministra Zdrowia trafiła nawet w tej sprawie specjalna petycja (czytaj więcej: Żeby wykupić pieluchomajtki w aptece, trzeba więcej formalności niż przy ślubie…).

Czytaj także:  Naczelna Izba Aptekarska ma uwagi do nowelizacji rozporządzenia…

Po krytyce ze strony lekarzy, pacjentów i farmaceutów, resort zdrowia zapowiedział, że zlecenia będą krótsze niż 7 stron. W rezultacie do przygotowano projekt nowelizacji ustawy, umożliwiający stosowanie uproszczonych wzorów zleceń. Miałyby one obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych Dolnośląska WIF odwołana ze stanowiska. W tle zamknięcie apteki homeopatycznej… danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego (czytaj więcej: Zlecenia na wyroby medyczne będą miały jednak mniej stron?).

Projekt odchudzonego wzoru zlecenia

Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano z kolei projekt rozporządzenia Jak zmniejszyć lekooporność w leczeniu raka? Zajmie się tym Polka Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Pojawił się w nim nowy – odchudzony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Z siedmiu stron, skrócono go do czterech stron. Z kolei pracownik apteki realizujący zlecenie będzie miał do wypełnienia tylko jedną jego stronę.

– Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceniu naprawy wyrobu medycznego, wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, zwanych dalej „zleceniami”. Powyższe stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu w kierunku istotnego usprawnienia procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne zarówno przez pacjentów jak i przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych, w tym ograniczenia liczby danych zamieszczanych w ww. dokumentach – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj także:  Apteki chciały wesprzeć seniorów i rodziny. Inspektor uznał, że prawo na to nie pozwala…

Jednocześnie zaproponowano, aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie z dniem 1 września 2019 r. Ma to być konsekwencja wejścia w życie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Projekt nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

zlecenia2

Źródło: ŁW/RCL

Ministerstwo skraca zlecenia na wyroby medyczne. Cztery strony zamiast siedmiu…

czas czytania: 3 min