Bez kategorii

Jaka jest rola farmaceuty szpitalnego w komitecie terapeutycznym?

Czym jest komitet terapeutyczny?

Komitet terapeutyczny szpitala stanowi organ powoływany przez Dyrektora danej placówki medycznej. Działania w komitecie terapeutycznym regulowane są bezpośrednio przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418. późn. zm.) oraz pośrednio przez zapisy ustawy o działalności leczniczej [1]. Do głównych zadań tej jednostki należy opracowywanie, modyfikowanie i aktualizowanie receptariusza szpitalnego. W skład komitetu terapeutycznego wchodzą pracownicy szpitala Flucinar N wycofywany z aptek. Powodem zanieczyszczenie… , którzy zawodowo są związani z definiowaniem dostępności leków stale dostępnych w placówce [2].

Spośród członków komitetu terapeutycznego wyznacza się osoby, które utworzą dodatkową jednostkę nazywaną komitetem ds. antybiotykoterapii. Ten szczególny rodzaj zespołu odpowiada za utrzymanie racjonalnego wykorzystania leków przeciwbakteryjnych [1].

Rola farmaceuty w komitecie terapeutycznym

Na barkach farmaceuty szpitalnego, zaangażowanego w funkcjonowanie komitetu terapeutycznego spoczywa wiele obowiązków. Jednym z nich, jest pomoc w wyborze medykamentów, które wpisane zostaną do receptariusza szpitalnego. W tym celu farmaceuta zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji medyczno-technicznej dla każdego zaproponowanego leku. W jego kwestii jest również zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa preparatów dostępnych w receptariuszu. Ponadto, jest on również osobą odpowiedzialną za kontrolowanie informacji ze świata medycyny i nauki, przekazujących ewentualne doniesienia o wycofaniu lub wstrzymaniu obrotu konkretnego środka leczniczego [2], [3].

Czytaj także:  Fazy badań klinicznych cz. IV

Zespół ds. antybiotykoterapii

Ważnym aspektem pracy farmaceuty szpitalnego, jest również udzielanie się w powołanym spośród członków komitetu terapeutycznego zespole ds. antybiotykoterapii. Jako członek tego zespołu odpowiada za przygotowanie szczegółowych procedur wydawania leków przeciwbakteryjnych na oddziały. Ponadto bierze on udział w selekcji preparatów przeciwinfekcyjnych, które zostaną wprowadzone do receptariusza, tak by wybrane środki wpisywały się w profil leczniczy placówki medycznej.

Farmaceuci szpitalni przygotowują również odpowiednie wyliczenia ilustrujące rozkład i fluktuacje dobowych dawek definiowanych antybiotyków, przypadających na konkretną liczbę pacjentów danego oddziału w jednostce czasu. Jednym z zadań farmaceuty szpitalnego powinna być współpraca ze specjalistami innych dziedzin np. mikrobiologami. Dzięki temu, możliwe będzie opracowanie mapy mikrobiologicznej placówki medycznej. Taka mapa stanowi ważne źródło informacji, pozwalające dostosować wykorzystywane w szpitalu leki do rodzaju mikroorganizmów chorobotwórczych, które są w nim obecne (czytaj więcej: Karbapenemy – problem oporności w lecznictwie zamkniętym).

Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej

Farmaceuta jako członek komitetu terapeutycznego bierze udział w retrospektywnej analizie dokumentacji medycznej. Ten rodzaj kontroli powinien zwracać szczególną uwagę na wszelakie przesłanki, które mogłyby prowadzić do wystąpienia zakażeń. Warto dodać, że w odniesieniu do farmakoterapii ocenia się nie tylko prawidłowy wybór leku w kontekście jego aktywności terapeutycznej czy bezpieczeństwa pacjenta — konieczne jest również określenie czy dawka preparatu została w adekwatny sposób dopasowana [4].

Czytaj także:  Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym praktyki technika farmaceutycznego w aptece

Ponadto, w kontekście antybiotykoterapii możliwe jest przeprowadzanie prospektywnych analiz wykorzystywania poszczególnych preparatów. W przypadku gdy komitet terapeutyczny uzna, że wykorzystanie jakiegoś leku jest nieuzasadnione i dalsze stosowanie takiej praktyki może prowadzić do poważnych problemów terapeutycznych, istnieje możliwość wnioskowania do dyrektora szpitala o przygotowanie odpowiednich szkoleń tematycznych dla lekarzy [4].

Farmaceuta szpitalny stanowi ważne ogniwo komitetu terapeutycznego. Jego fachowa wiedza i doświadczenie są niezbędne w procesie tworzenia receptariusza szpitalnego Zmarł Waldemar Janiec. Jego nazwisko zna każdy farmaceuta… . Dzięki temu, nie tylko będzie odzwierciedlał profil terapeutyczny placówki, ale także będzie zawierał jak najbezpieczniejsze dla pacjentów Leki przeciwko cukrzycy i nadciśnieniu razem w walce z rakiem preparaty.

Bibliografia

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. [Online]. Available: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520418. [dostęp: 17-Sep-2019].
  2. R. A. Polskiego, 10.2015 – „Zadania farmaceuty w Komitecie Terapeutycznym szpitala – Aptekarz Polski’.
  3. Receptariusz szpitalny cz.2 | Centrum Informacji o Leku. [Online]. Available: https://www.leki-informacje.pl/content/receptariusz-szpitalny-cz2 [dostęp: 18-Sep-2019].
  4. Ministerstwo Zdrowia. [Online]. Available: http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m0&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=014652 [dostęp: 28-Sep-2019].

 

Autorka: Agata Zięba – studentka 6 roku farmacji

Jaka jest rola farmaceuty szpitalnego w komitecie terapeutycznym?

czas czytania: 3 min