wysyłkowa sprzedaż leków - mgr.farm

Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem?

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę budzi zastrzeżenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotyczą one między innymi weryfikacji faktycznej niepełnosprawności pacjenta oraz ograniczeń dotyczących „farmaceutów wykonujących obowiązki kurierskie”. KPRM proponuje, by wyłączyć z dostarczania leków na receptę firmy kurierskie…

Od października trwają prace nad kolejną nowelizacją Prawa farmaceutycznego, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W jej projekcie znalazło się wiele propozycji zmian, na które rynek apteczny i farmaceutyczny oczekuje już od dawna. Skupiają się one przede wszystkim na walce z nielegalnym wywozem leków oraz poszerzaniem kompetencji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…).

Część z proponowanych zapisów budzi też kontrowersje. W projekcie pojawiła się między innymi zapowiadana zmiana w zakazie reklamy aptek. Mają one mieć możliwość informowania o tym, że biorą udział w programie Karta Dużej Rodziny. Ta propozycja wywołała sprzeciw środowiska aptekarskiego. W rezultacie część z przedstawicieli samorządu aptekarskiego oraz farmaceutów, wystosowała w tej sprawie list do Premiera Mateusza Morawieckiego (czytaj więcej: Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej sprawie?).

Projekt przewidzuje też doprecyzowanie zapisów dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków na receptę do osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko aptekarskie, wprowadzono m.in. możliwość bezpośredniego dostarczania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych do osób niepełnosprawnych przez farmaceutę (czytaj więcej: Farmaceuta mógłby dowieźć lek pacjentowi do domu).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaleca ponowną analizę

Niedawno uwagi do wspomnianego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zgłosiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz stanu KPRM Maciej Wąsik skierował w tej sprawie list do Marcina Warchoła (podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości). Wśród uwag zaplecza Premiera Morawieckiego znalazły się m.in. te dotyczące zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i bardziej bezwzględnej walki z nielegalnym wywozem leków (czytaj więcej: Inspektor farmaceutyczny ze strzelbą podczas kontroli w aptece?).

Maciej Wąsik przekazał też uwagi w sprawie propozycji dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków na receptę. KPRM zwraca między innymi uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie przepisu mówiącego o sposobie weryfikacji niepełnosprawności pacjenta. W proponowanych przez resort sprawiedliwości przepisach, ma to bowiem następować w formie oświadczenia składanego przez takiego pacjenta.

– Proponowana w projekcie weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu, może prowadzić do nadużyć. Może też powodować potrzebę częstych kontroli w celu weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń. Projekt nie określa zarazem sankcji grożących za podanie nieprawdy/złożenie nieprawdziwego oświadczenia – pisze Maciej Wąsik.

Sekretarz stanu w KPRM proponuje, by zamiast oświadczenia wskazać lub załączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności bądź skan legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Farmaceuta w roli kuriera, ale z limitem kilometrów?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosiła również uwagi do zapisów mówiących o możliwości dostarczania pacjentom leków do domu przez farmaceutów. Zdaniem KPRM przepis ten wymaga ponownej analizy i istotnych modyfikacji lub wykreślenia.

– Przewidując po stronie farmaceutów obowiązki kurierskie nie doprecyzowano kwestii terytorialnych dostawy np. czy farmaceuta będzie miał obowiązek dostarczyć osobiście lek do odbiorcy 300 km od apteki? Nie doprecyzowano w przepisie czy farmaceuta może odmówić realizacji dostawy i z jakich przyczyn – wylicza sekretarz stanu w KPRM w liście do Marcina Warchoła.

Maciej Wąsik zwraca uwagę, na kwestię transportu produktów leczniczych. Chodzi o aspekt ich prawidłowego przechowywania, które umożliwi ich bezpieczne stosowanie po dostarczeniu osobie niepełnosprawnej.

– Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku monitorowanie temperatury, w jakiej transportowane są lekarstwa – podkreśla KPRM.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów proponuje wprowadzenie formy poświadczenia, że produkty lecznicze były transportowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo stosowania. Poświadczeniem takim mogłyby być wydruki z automatycznych systemów pomiaru temperatury.

– Z uwagi na specyfikę czynności, które są zlecane farmaceutom, w tym przepisie proponuje się rozważenie umieszczenia wyłączenie zlecania czynności dostawy innym podmiotom – proponuje KPRM.

KPRM martwi się o indywidualnych aptekarzy

Maciej Wąsik wskazuje też, że obowiązek osobistego dostarczenia leków utrudni działalność indywidualnym aptekom, zatrudniającym jednego lub kilku aptekarzy.

– Ze względu na ograniczenia kadrowe będą oni musieli wybierać między działalnością wysyłkową, a sprzedażą bezpośrednią w aptece. W tym czasie sieci apteczne posiadające odpowiednie nadwyżki kadrowe będą mogły dynamicznie rozwijać oba rodzaje działalności. W przypadku dużych aglomeracji miejskich skupiających większe grupy osób niepełnosprawnych może to dodatkowo osłabić pozycję rynkową indywidualnych aptekarzy – czytamy w liście do resortu sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że podobnego zdania był również były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej  przekonywał on, że wysyłkowa sprzedaż leków na receptę, może doprowadzić do upadku nawet połowy aptek indywidualnych.

– Chciałbym zobaczyć Ocenę Skutków Regulacji, studium wykonalności dla tego pomysłu zanim dokonujemy wrzutki do projektu ustawy. Idę o zakład, że takie studium wykonalności nie ma. A nie ma go dlatego, że gdyby zostało ono przeprowadzone ze środków publicznych, to powinno być publicznie dostępne i poddane konsultacjom – komentował Krzysztof Łanda, w programie RZECZoPrawie (czytaj więcej: VIDEO: Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę? Apteki indywidualne zaczęłyby padać…).

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem? pochodzi z serwisu mgr.farm.

Farmaceuta dostarczy niepełnosprawnemu pacjentowi lek… ale z limitem kilometrów i poświadczeniem?

czas czytania: 5 min