Bez kategorii

Farmaceuci bez punktów za prenumeratę czasopisma. Z jednym wyjątkiem…

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem rozporządzenia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów, mogą oni uzyskać punkty edukacyjne za prenumeratę czasopisma naukowego ze specjalnego wykazu. Problem w tym, że od października ubiegłego roku, uchylono podstawę prawną dla wspomnianego wykazu Ocrevus mógłby być refundowany pod pewnymi warunkami . Farmaceuci nie powinni więc już otrzymywać punktów za prenumeratę czasopism z niego. Dziurę w przepisach dostrzegła Naczelna Izba Aptekarska i Ministerstwo Zdrowia...

Farmaceuci mogą realizować obowiązek kształcenia ustawicznego w różnych formach: wykładów, ćwiczeń, kursów on-line czy publikacji naukowych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, farmaceuta realizuje również obowiązek ciągłego kształcenia m.in. przez indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. A dokładnie chodzi o czasopisma wymienione w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Za taką prenumeratę farmaceuta powinien otrzymać 5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym. Dokumentem potwierdzającym realizację ciągłego szkolenia w tej formie jest potwierdzenie prenumeraty.

Czytaj także:  Wynagrodzenie dla studenta za staż w aptece? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…

Problem w tym, że 1 października 2018 roku w życie weszła ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która uchyliła w całości ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Tym samym uchylony został akt prawny, który stanowił podstawę dla przyznawania farmaceutom punktów edukacyjnych za prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych.

Powyższe wynika z faktu, że przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na podstawie, którego tworzony był wspomniany wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów.

Innymi słowy od 1 października 2018 roku nie ma podstaw prawnych, do przyznawania farmaceutom punktów edukacyjnych, za prenumeratę czasopism ze wspomnianych wykazów.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany

Taką interpretację aktualnego stanu prawnego potwierdza też Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska. Resort zdrowia przyznaje, że Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ( DZ. U. 2018 poz. 1669), uchyliła ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), a w konsekwencji przepisy, na podstawie których tworzono wykaz czasopism naukowych, za których prenumeratę Jeszcze farmacja nie zginęła, kiedy studenci żyją! farmaceuta otrzymuje punkty edukacyjne.

Czytaj także:  Fitocard Complex – 30 sekund

– Mając na uwadze zaistniałe zmiany legislacyjne, Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie stosownych działań mających na celu podjęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499) i dostosowanie go do obowiązujących przepisów w omawianym zakresie – informuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.

Resort zdrowia poinformował nas z kolei, że planuje rozpocząć prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499) w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów ww. zakresie.

Nie wszystkie prenumeraty czasopism bez punktów…

Warto wspomnieć, że jednym z czasopism branżowych dla farmaceutów, które daje możliwość realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego i zdobywania punktów edukacyjnych, jest MGR.FARM. W tym przypadku jednak, naliczenie punktów nie następuje w oparciu o uchylone niedawno przepisy. Czytelnicy i prenumeratorzy MGR.FARM nadal zatem będą otrzymywać należne im punkty edukacyjne.

Począwszy od numeru 22 (grudzień 2018/styczeń 2019) magazyn MGR.FARM oferuje możliwość zdobywania punktów edukacyjnych (tzw. miękkich). Możliwość ta pojawia się wyłącznie w wydaniu drukowanym czasopisma. W każdym kolejnym jego numerze można znaleźć materiał edukacyjnych, umożliwiający realizację obowiązku ciągłego kształcenia. Z materiałem tym powiązany jest test on-line, po którego zaliczeniu farmaceuta otrzyma 2 punkty edukacyjnie. W sumie, przez cały kolejny rok (a więc czas trwania prenumeraty), można zdobyć w ten sposób aż 12 punktów (6 numerów magazynu).

Czytaj także:  Ukradli kosmetyki z apteki. Policja publikuje zapis z monitoringu…

Jak to zrobić?

Krok 1 – przeczytaj artykuł w magazynie

Krok 2 – przejdź do testu on-line

Krok 3 – wypełnij poprawnie test

Możliwość zdobycia punktów edukacyjnych istnieje wyłącznie w przypadku zakupu drukowanej wersji magazynu. Zostaną one przyznane wyłącznie osobom, które znajdują się na liście prenumeratorów lub osób, które zakupiły aktualny numer magazynu.

Jak zamówić prenumeratę?

Zarówno pojedyncze numery magazynu MGR.FARM, jak i jego prenumeratę można zamówić za pośrednictwem strony mgr.farm/magazyn

 

Farmaceuci bez punktów za prenumeratę czasopisma. Z jednym wyjątkiem…

czas czytania: 4 min