Bez kategorii

EMA: uzależnienie od opioidów można leczyć implantem

Preparat Sixmo (buprenorfina) zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE jako leczenie substytucyjne w terapii uzależnienia od opioidów. Taką rekomendację wydał Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi przy Europejskiej Agencji Leków.

Jak podaje EMA, substancją czynną preparatu Sixmo jest buprenorfina. Lek ma formę implantu i składa się z czterech małych prętów, które wszczepia się w ramię pacjenta Czy mogę zamienić Madopar tabletki na kapsułki? w znieczuleniu miejscowym. Nieprzerwanie dostarczają buprenorfinę przez sześć miesięcy (czytaj więcej: Nielegalny obrót opioidami w USA).

Uzależnienie od opioidów to problem społeczny

Zaburzenie używania opioidów (OUD) jest ważnym problemem zdrowia publicznego. Polega na tym, że ludzie kompulsywnie stosują przepisane lub nielegalnie otrzymane leki opioidowe, takie jak np. heroina. Może to powodować znaczne zaburzenia psychiczne, fizyczne i społeczne (czytaj więcej: W pułapce opioidów).

Ponadto może przyczynić się do przenoszenie chorób zakaźnych i doprowadzić do niezamierzonego przedawkowania. Standardowe leczenie OUD ma na celu ograniczenie nielegalnego używania opioidów. Zwykle obejmuje długotrwałe leczenie substytucyjną terapią opioidową, taką jak metadon lub buprenorfina.

Czytaj także:  Leki przeciwko cukrzycy i nadciśnieniu razem w walce z rakiem

Implant Sixmo skuteczniejszy od terapii podjęzykowej

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Sixmo oceniano w trzech kluczowych badaniach z udziałem 626 dorosłych pacjentów. Jedno z badań obejmowało dorosłych z OUD, którzy zostali uznani przez klinicystę za stabilnych klinicznie. Wyniki wykazały, że 96,4% pacjentów w grupie Sixmo odpowiedziało na leczenie w porównaniu z 87,6% pacjentów leczonych podjęzykowo buprenorfiną.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi Ulotka dla pacjenta – statyny stwierdzonymi podczas badań były bóle głowy, zaparcia i bezsenność. Objawy miały związek z substancją czynną, czyli buprenorfiną. Natomiast najczęstszymi działaniami niepożądanymi w wyniku techniki wstawiania preparatu i jego usuwania był ból, silny świąd i krwiak w miejscu implantu. U niektórych Dlaczego alergików przybywa? pacjentów pojawiły się pęknięcia implantu (czytaj więcej: FDA zatwierdziło Dsuvię – bardzo silny opioid).

Źródło: IK/EMA

EMA: uzależnienie od opioidów można leczyć implantem

czas czytania: 2 min