Aktualności - rx.edu.pl - farmacja.pl,  Bez kategorii,  csioz - rx.edu.pl - farmacja.pl,  e-recepta - rx.edu.pl - farmacja.pl,  komunikaty - rx.edu.pl - farmacja.pl,  odpowiedzi - rx.edu.pl - farmacja.pl,  opracowania - rx.edu.pl - farmacja.pl,  pytania - rx.edu.pl - farmacja.pl,  realizacja - rx.edu.pl - farmacja.pl,  rx.edu.pl - farmacja.pl

e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 3

CSIOZ opublikował zaktualizowaną wersji najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dla farmaceutów. W związku z tym poniżej prezentujemy te zagadnienia, które nie pojawiły się w części pierwszej oraz drugiej.

 

SEKCJA 2 – Funkcje dostępne w e-recepcie

 

59. Czy jeśli jedna recepta zostanie zrealizowana częściowo w jednym okresie rozliczeniowym, a następnie pozostałą część opakowań z recepty wydam w kolejnym okresie rozliczeniowym, to nie będzie problemu ?

Odp.: Nie będzie to stanowiło problemu. Takie realizacje są przyjmowane przez NFZ.

 

SEKCJA 3 – Pozostałe pytania

 

68. Jak będzie wyglądała realizacja recepty po 01.01.2019 roku dla pacjenta z np. z Ukrainy, który ma receptę ukraińską i nie ma Peselu?

Odp.: W takim przypadku mamy do czynienia z receptą transgraniczną, a one są realizowane na dotychczasowych zasadach (taksacja papierowa, potwierdzone zapisem w rozporządzeniu ws recept par 7 ust 4a). [oczywiście chodzi tu o receptę inną niż transgraniczna, tzw. receptę zagraniczną spoza UE]

69. Jeśli apteka z powodzeniem złożyła wniosek przez EMA: Rok 2018 z 84 pozytywnymi opiniami SOW i uzyskała certyfikaty a następnie nastąpiła w niej zmiana kierownika, czy konieczny jest proces generowania nowych certyfikatów dla apteki?

Odp.: Nie ma konieczności ponownego generowania certyfikatów ponieważ dane kierownika nie są w centrach trzymane. To apteka otrzymuje certyfikat który, jest ważny 24 miesiące od daty wydania.

Czytaj także:  6 najczęstszych błędów podczas stosowania leków przeciwbólowych

70. Czy można znieść blokadę na e- recepcie z lekiem recepturowym?

Odp.: Tak, jest taka możliwości, jednak tylko przez farmaceutę, który dokonał takiej blokady.

71. Czy e-recepta będzie Dlaczego PESEL musi być naniesiony lub uzupełniony na receptach pełnopłatnych? zawierać informacje o pacjencie uprzywilejowanym i uprawnionym do zniżki (np., kombatant, honorowy dawca krwi?

Odp.: Nie, e-recepta nie będzie zawierać takich danych, to farmaceuta w systemie aptecznym będzie miał obowiązek wpisania w pole dodatkowe adnotacje. Wyjątek stanowią seniorzy +75.

72. Jakie informacje powinien zawierać tworzony w aptece DRR dla recepty papierowej pełnopłatnej (nierefundowanej)?

Odp.: Tworzony w aptece DRR recepty papierowej nierefundowanej powinien zawierać: identyfikator usługodawcy- regon 14 cyfrowy, NPWZ osoby wystawiającej receptę, identyfikator pacjenta najczęściej PESEL i jeśli recepta nierefundowana nie ma numeru wówczas system apteczny będzie nadawał taki numer.

73. Czy Apteki muszą podejmować jakiekolwiek działania aby być widocznymi na mapie Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia pacjent.gov.pl czy też proces aktualizacji jest automatyczny?

Odp.: Apteka w sposób automatyczny zostanie umieszczona na mapie aptek realizujących e-recepty. Warunkiem, aby się na mapie znaleźć jest zrealizowanie pierwszej e-recepty.

Czytaj także:  GIF wycofuje z obrotu 45 serii glicerolu

74. Pacjent zjawia się w aptece z receptą napisaną w Polsce na rezydenta UE,UE. Obecnie jest wymagana kopia karty ubezpieczeniowej dla NFZ. Co jeśli pacjent nie ma przy sobie takiej kopii i nie chce jechać do domu i przywieźć a chce zrealizować receptę na 100%. Co w takiej sytuacji?

Odp.: Postępowanie jest dokładnie tak samo, jak w przypadku recepty papierowej (przepisy prawa się w tej kwestii nie zmieniły). Istnieje możliwość zmiany poziomu odpłatności wypisanego leku na e-recepcie z refundowanego na 100% tzn. na e-recepcie poziom odpłatności pozostaje refundowany, a w Dokumencie Realizacji Recepty odpłatność ta będzie wskazana jako 100%.

75. Jakie dane powinny znaleźć się na wydruku informacyjnym pakietu e- recept?

Odp.: Dane, które znajdują się na wydruku informacyjnym określa Ustawa Prawo Farmaceutyczne art. 96 b.

76. Jak potraktować receptę papierową z 5 pozycjami, gdy pacjent realizuje tylko jedną pozycję? W DRR będzie widniała częściowa i całkowita realizacja?

Odp.: DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. Definicje statusów można znaleźć w rozporządzeniu ws. recept.

Czytaj także:  Terapia przeciwalergiczna u dzieci: alergiczny nieżyt nosa – case study

77. Czy istnieje konieczność drukowania DRR do obu rodzajów recept czy wystarczy otaksowanie jak do tej pory na odwrocie recepty?

Odp.: Nie jest wymagane drukowanie DRR ani w przypadku realizacji e-recepty ani recepty papierowej. Należałoby jednak dopytać dostawcę systemu aptecznego, jak planuje rozwiązać kwestię retaksacji recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych.

78. Jakie dane trzeba zawrzeć podczas realizacji odpisu by prawidłowo system wygenerował DRR i wysłał go do SIM?

Odp.: Aby wysłanie DRR do SIM było możliwe, w DRR muszą się znaleźć: identyfikator pacjenta (zwykle PESEL), NPWZ lekarza wystawiającego receptę oraz REGON podmiotu, w którym wystawiono receptę (jeśli dotyczy).

[Źródło:CSIOZ]

 

Czytaj także:

Artykuł e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 3 pochodzi z serwisu recepty.edu.pl.

Artykuł e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 3 pochodzi z serwisu Farmacja.pl.

e-Recepta – FAQ dla farmaceutów cz. 3

czas czytania: 4 min