• Przewodnik GIF – zarządzenie alertami generowanymi przez system PLMVS

    Główny Inspektorat farmaceutyczny przygotował przewodnik, który opisuje sposób zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków. Alerty to informacje generowane w momencie skanowania produktu, wskazujące, że opakowanie produktu leczniczego może nie być autentyczne. Nie oznaczają one od razu przypadku sfałszowania produktu leczniczego, gdyż powodem wystąpienia alertów mogą być kwestie techniczne....

  • Zasady postępowania od 9 lutego 2019 – Komunikat Fundacji KOWAL

    SERIALIZACJA – ZASADY POSTĘPOWANIA OD 9 LUTEGO 2019 ROKU 9 lutego 2019 r. rozpoczyna się okres stosowania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161. W tym kontekście Fundacja KOWAL pragnie zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, zapewniające płynne wkroczenie w nową rzeczywistość: Wszyscy użytkownicy, którzy pobrali certyfikat dostępu do...