• Wzrasta opłata za lek recepturowy

    Od 1 stycznia 2019 r. wzrasta wysokość opłaty ryczałtowej za lek recepturowy. Do tej pory wynosiła ona 10,50 zł. Od jutra apteki będą pobierać od pacjentów kwotę 11,30 za wykonanie refundowanego leku recepturowego… Wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków....