• Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r.

    Jak wiadomo od 1 stycznia wszystkie apteki mają już możliwość realizacji recept elektronicznych. Dodatkowo realizacja recept papierowych (z wyłączeniem recept transgranicznych, dla osób o nieustalonej tożsamości, weterynaryjnych, dla osób spoza UE) wiąże się z otaksowaniem, polegającym na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), który jest przekazywany do Sytemu Informacji Medycznej (SIM)....