Bez kategorii

Apteka zwolniła farmaceutkę w okresie ochronnym. Zapłaci odszkodowanie…

Sieć aptek zwolniła z funkcji kierownika farmaceutkę z 32-letnim stażem pracy, objętą ochroną przedemerytalną. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem prawa i zasądził na rzecz farmaceutki odszkodowanie w kwocie ponad 27 000 zł.

Sprawę rozstrzygał niedawno Sąd Rejonowy w Toruniu. 13 lutego 2018 roku sieć aptek zatrudniła farmaceutkę na okres próbny od 26 lutego do 25 maja. Miała pełnić funkcję kierownika apteki. 8 maja podpisano z nią kolejną umowę na czas określony do 31 maja 2019 roku. Farmaceutka pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, a jej pensja zasadnicza wynosiła 9 227 zł brutto. Miesięcznie otrzymywała też dodatek w wysokości 910 zł brutto za dojazdy do pracy. Przy czym dodatek był uzależniony od rzeczywistej ilości dni przepracowanych w ciągu miesiąca (czytaj również: Im większa sieć, tym wyższe zarobki farmaceuty).

Po kilku miesiącach okazało się, że właściciel sieci aptek nie jest zadowolony z pracy farmaceutki. W połowie listopada zaproponowano jej zatem zmianę warunków pracy i wynagrodzenia. Kobieta nie zgodziła się na nie. W rezultacie 4 grudnia pracodawca przedstawił jej kolejną propozycję zmiany warunków pracy i płacy. Również na nią farmaceutka nie przystała. W rezultacie 18 grudnia 2018 r. otrzymała oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 stycznia 2019 roku (czytaj więcej: Farmaceutka zwolniona przez „sieć szpitali” nie dostała odszkodowania).

Czytaj także:  Na początku lipca planowana jest dostawa Glucophage XR 500 mg

4 lata do emerytury…

W dniu otrzymania wypowiedzenia umowy, farmaceutka posiadała 32 lata stażu pracy. Od 2 września 2018 roku była też objęta ochroną przedemerytalną na podstawie art. 39 kodeksu pracy. Oznaczało to, że brakowało jej już tylko 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat (czyli 22 września 2022 roku).

W rezultacie farmaceutka wniosła pozew przeciwko swojemu dotychczasowemu pracodawcy, o zasądzenie na jej rzecz kwoty 39 122,60 zł. W tej kwocie 27 681 zł stanowiło odszkodowanie na naruszenie prawa w trakcie rozwiązywania umowy o pracę. Domagała się też 9 227 zł odprawy oraz ponad 2000 zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W trakcie trwania procesu kobieta wycofała się jednak z roszczeń dotyczących odprawy, a pracodawca uregulował ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Właściciel apteki przekonywał w sądzie, że roszczenia farmaceutki odnośnie odszkodowania są nieuzasadnione. Art. 39 kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż Wycofane trzy leki z budezonidem. Złe wyniki badań NIL… 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawca wskazywał, że z farmaceutką została zawarta umowa o pracę na czas określony. Okres ten miał zakończyć się dnia 31 maja 2019 roku, nie umożliwiałby kobiecie nabycia prawa do emerytury (czytaj również: Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić…).

Czytaj także:  IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

– Jeżeli więc pracownik znajduje się w wieku ochronny, ale czas trwania umowy nie uprawnia do nabycia prawa do emerytury, to od strony logicznej i konstrukcyjnej, opierając się na wykładni celowościowej wskazanego przepisu, a także wartościach URPL: Zmiana dystrybutora Farmakopei Polskiej chronionych i funkcji ochronnej prawa pracy, nie powinna z ochrony korzystać osoba, której okres trwania umowy o pracy nie upoważnia do uzyskania emerytury – przekonywali przedstawiciele sieci aptek

Ochrona niezależnie od rodzaju zawartej umowy

Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że zbędne było prowadzenie postępowania co do przyczyn zwolnienia. Istotą sporu było czy farmaceutka była pracownikiem chronionym. Podziela też rozważania zawarte wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie II PK 50/14. Przedstawione zostały tam argumenty, że wykładnie art. 39 kp nie uprawnia do wprowadzenia dodatkowego warunku, że ochrona zatrudnienia obejmuje tylko umowy o pracę na czas określony na czas nie krótszy niż pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego (czytaj również: Farmaceutka wygrała sprawę w sądzie. Szpital wypłaci jej 28 800 zł odszkodowania…).

Czytaj także:  Fakty i mity na temat witaminy C

W rezultacie sąd uznał, że w trakcie rozwiązywania umowy o pracę farmaceutka znajdowała się okresie ochronny. W rezultacie zwolnienie odbyło się z naruszeniem przepisów. Na rzecz farmaceutki zasądzono więc Krople ze spirytusem zalecił stosować do oka. Farmaceuta zapobiegł tragedii kwotę 27 681 zł brutto tytułem odszkodowania  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 lutego 2019r. do dnia zapłaty (czytaj również: Zwolniona kierowniczka apteki dostanie 23 700 zł odszkodowania).

Sygn akt. IV P 14/19

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Apteka zwolniła farmaceutkę w okresie ochronnym. Zapłaci odszkodowanie…

czas czytania: 4 min