Bez kategorii

5 problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić podczas podroży

Wakacje to czas podróży, tych bliższych i dalszych. Rozwój pasażerskiego ruchu lotniczego spowodował, że każdego roku dziesiątki milionów turystów podróżuje między innymi do regionów i krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Miejsca te charakteryzują się uciążliwymi warunkami klimatycznymi oraz niskimi standardami sanitarnymi [1]. Czas podróży związany jest nie tylko z przyjemnością poznawania nowych miejsc, ale też z ryzykiem wystąpienia różnych schorzeń, które nie występują w naszym kraju. Przed częścią z nich możemy się zabezpieczyć.

1. Zaburzenia zakrzepowo- zatorowe

Zdrowi podróżni zazwyczaj dobrze tolerują warunki oraz ciśnienie powietrza w kabinie samolotu, zaś osoby obciążone chorobami układu oddechowego, serca, naczyń oraz krwi, po przeprowadzonych niedawno operacjach, a także kobiety w ciąży, przed lotem powinni skonsultować z lekarzem bezpieczeństwo tej formy transportu. Długi lot, związany z nieruchomą pozycją podróżującego to czynnik sprzyjający powstawaniu zakrzepów w żyłach kończyn dolnych (zakrzepicy żył głębokich), a także powikłań tego stanu, np. zatorów w płucach.

W grupie ryzyka wystąpienia tego schorzenia są podróżni w starszym wieku, z niektórymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, po niedawno przebytej operacji, z rozpoznaną wcześniej zakrzepicą albo zatorowością oraz kobiety Czy można zamieniać Gliklazyd w tabl. o przedłużonym uwalnianiu na inny gliklazyd w tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie? w ciąży i stosujące doustne środki antykoncepcyjne albo hormonalną terapię zastępczą. Aby zapobiegać wystąpienia zakrzepicy podczas długich lotów należy regularnie spacerować, wstawać i wykonywać ćwiczenia mięśni łydek. Dodatkowo podczas podróży należy pić duże ilości bezalkoholowych napojów, z wyjątkiem tych zawierających kofeinę, gdyż mają one działanie odwadniające. W sytuacjach szczególnych zgodnie z zaleceniem lekarza przed wylotem należy zastosować leki przeciwzakrzepowe.  W przypadku występowania schorzeń i innych stanów zwiększających ryzyko zakrzepicy, podczas długich przelotów warto zastosować podkolanówki uciskowe [2].

Czytaj także:  URPL: Wykaz leków dopuszczonych do obrotu 12/2018

2. Urazy termiczne

W klimacie gorącym, w rejonach o niskich standardach, warunki środowiskowe różnią się znacznie o tych, które spotykamy w krajach rozwiniętych klimatu umiarkowanego. Turysta przybywający do nowego środowiska przechodzi w sposób zamierzony albo bez tej świadomości okres aklimatyzacji do nowego środowiska, kiedy to musi zaadaptować się do odmiennych warunków środowiskowych. U podróżujących mogą wystąpić zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, będące wynikiem dużej utraty wody oraz elektrolitów drogą parowania i wydalania potu (podczas okresu adaptacyjnego pot osób niezaaklimatyzowanych zawiera 2-3 razy więcej soli niż osób zaaklimatyzowanych). Prowadzić to może Szczepmy wszystkich! do urazów cieplnych takich jak udar cieplny, wyczerpanie cieplne czy kurcze mięśniowe.

W czasie aklimatyzacji należy pić płyny (wodę, napoje izotoniczne) w ilości 3-4 litry na dobę. W tym czasie nasz organizm przestawić musi swój zegar fizjologiczny, dlatego rozkład dnia oraz zakres wykonywanych czynności należy dostosować do nowej sytuacji środowiskowej [2].

3. Zakażenia przenoszone drogą pokarmową

Do najczęstszych problemów zdrowotnych występujących w podróży jest biegunka. Może ona wystąpić u niemal połowy turystów podróżujących do krajów o złych warunkach sanitarnych w Azji, Ameryce Południowej i Środkowej, Afryce. Zwykle choroba ma przebieg łagodny, a dolegliwości mijają po kilku dniach. Jednak często z powodu nieprzyjemnych objawów żołądkowo-jelitowych chorzy muszą zmienić albo odwołać swoje plany podróżnicze. Zanieczyszczone drobnoustrojami napoje oraz żywność mogą wywołać nie tylko biegunkę podróżnych, lecz mogą doprowadzić również do innych zakażeń takich jak dur brzuszny, cholera, wirusowe zapalenie wątroby typu A, ameboza i inne choroby pasożytnicze, choroba Heinego-   Medina [2].

Czytaj także:  Novanoc Naturalny Sen – 30 sekund

4. Ukąszenia przez owady

W krajach stanowiących miejsce endemicznego występowania chorób pasożytniczych i zakaźnych, respektować należy podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej. Należy do niej ochrona przed owadami czyli stosowanie repelentów, moskitier, klimatyzacji, a także 5 płynów, którymi nie powinno się popijać leków siatek na okna oraz kratki wentylacyjne w zamkniętych pomieszczeniach, jak również noszenie długich rękawów bluzek oraz nogawek spodni, unikanie przebywania na zewnątrz od zmierzchu do świtu [1].

W tropiku ukłucia przez owady mogą być przyczyną infekcji wirusowych, a także chorób pasożytniczych. Cześć z nich stanowić może istotne zagrożenie dla podróżujących. Jedynie niektórym z nich można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień przed wyjazdem. Podczas podroży bardzo ważna jest ochrona przed komarami i innymi insektami. Do chorób przenoszonych przez komary należą malaria, żółta gorączka, denga, filariozy, gorączka Zachodniego Nilu, japońskie zapalenie mózgu, chikungunya. Owady mogą przenosić także inne choroby, m.in. leiszmaniozę (muchówki), chorobę Chagasa (pluskwiaki), śpiączkę afrykańską (muchy tse-tse) [2].

W celu ochrony przed owadami należy korzystać z repelentów o sprawdzonej skuteczności (zawierających DEET, IR3535, ikarydynę) [2].

Czytaj także:  Boehringer Ingelheim przegrywa proces dotyczący leku Pradaxa

5. Ugryzienia przez zwierzęta

Ataki bezpańskich bądź dzikich zwierząt, poparzenia przez meduzy czy ukąszenia jadowitych węży mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia turysty [2]. Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad ochrony przed nimi czyli unikać kontaktu z lokalnymi zwierzętami (zarówno dzikimi, jak i domowymi), nie dokarmiać ich, nie dotykać, a w przypadku pogryzienia albo zadrapania jak najszybciej przemyć ranę wodą z mydłem, odkazić i skontaktować się  z placówką ochrony zdrowa w celu szczepienia poekspozycyjnego przeciw wściekliźnie. W takich sytuacjach może także zaistnieć potrzeba leczenia antybiotykiem oraz profilaktyki przeciwtężcowej [1, 2].

Literatura:

  1. Korzeniowski K. Medycyna podróży w praktyce lekarza rodzinnego, Forum Medycyny Rodzinnej 2016, Tom 10, Nr 6:283-294
  2. Wroczyńska Agnieszka Bezpiecznie w świat. Poradnik dla podróżnika. Pobrany ze strony szczepieniadlapodrozujacych.pl

 

5 problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić podczas podroży

czas czytania: 5 min