Bez kategorii

14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został utworzony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną i Światową Organizację Zdrowia Łysienie plackowate – wszystko co pacjent powinien wiedzieć w odpowiedzi na rosnące obawy związane z nasilającym się trendem występowania cukrzycy w społeczeństwie, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Stał się on jednym ze światowych dni Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 r. wraz z uchwaleniem rezolucji 61/225. Rokrocznie obchodzony jest 14 listopada, upamiętniając dzień urodzin sir Fredericka Bantinga, który w 1922 roku wspólnie z Charlesem Bestem odkrył insulinę.

Idea Światowego Dnia Cukrzycy

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to największa na świecie kampania edukacyjna na temat tej choroby, która dociera do ponad miliarda ludzi na całym świecie w ponad 160 krajach. Kampania zwraca uwagę na kwestie o pierwszorzędnym znaczeniu dla świata diabetologicznego i utrzymuje cukrzycę w centrum uwagi opinii publicznej i politycznej. Logo graficzne kampanii to niebieskie koło, które zostało przyjęte w tej formie 2007 r. – jest ono od tej pory rozpoznawalnym i globalnym symbolem świadomości cukrzycy. Każdego roku kampania z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą koncentruje się na dedykowanym temacie.

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Nurses make the difference for diabetes” – Pielęgniarki mają wpływ na cukrzycę. Ma on na celu podniesienie świadomości na temat kluczowej roli, jaką pielęgniarki odgrywają we wspieraniu osób z tą chorobą przewlekłą. Obecnie środowisko pielęgniarskie stanowi ponad połowę światowych zasobów ochrony zdrowia w przeliczeniu na pracowników różnych grup zawodowych. Wykonuje znakomitą pracę, aby wspierać ludzi żyjących z różnymi problemami zdrowotnymi. Osoby, które albo chorują na cukrzycę, albo są zagrożone zachorowaniem na nią, również potrzebują ich wsparcia. Pacjenci cierpiący na cukrzycę stoją przed wieloma wyzwaniami, a edukacja jest niezbędna, aby wyposażyć pielęgniarki i pielęgniarzy w umiejętności wspierające ich w codziennym kontakcie z chorymi. Ponieważ liczba osób chorych stale rośnie na całym świecie, rola pielęgniarek, jak i personelu medycznego staje się coraz ważniejsza w radzeniu sobie z wpływem choroby.

Czytaj także:  Podmiotem opieki farmaceutycznej nie jest farmaceuta, nie jest apteka, tylko jest pacjent

Farmakoterapia cukrzycy – doniesienia z roku 2020

Mijający rok nie był jednak łaskawy dla pacjentów z cukrzycą, jednak nie znaczy to wcale, że nie możemy mówić chociaż o chwilowych sukcesach w farmakoterapii tej choroby. Przełom roku przyniósł sporą dawkę strachu w temacie potencjalnego zanieczyszczenia leków z metforminą nitrozoaminami. Była to kolejna grupa leków, po sartanach i ranitydynie, dla której wykazano występowanie tych kancerogenów w produkcie. Co ciekawe, dla preparatów metforminy stwierdzano podwyższony poziom NMDA, głównego produktu z grupy nietrozoamin, jedynie w produkcie gotowym, nie w API. Dwie główne hipotezy takiego stanu rzeczy to specyficzna ścieżka rozpadu metforminy w trakcie przechowywania lub folia blistra, która uwalnia NDMA do produktu. Na bazie tych doniesień wycofano leki z tej grupy w Singapurze i Szwajcarii, Europejska Agencja Leków zobowiązała wszystkie podmioty odpowiedzialne za uzyskanie pozwolenia do obrotu do przeprowadzenia oceny ryzyka występowania nitrozoamin w łańcuchu syntezy API i produkcji preparatów gotowych. Amerykańska Agencja Żywności i Leków wraz z Center for Drug Evaluation and Research dokonała oceny 38 obecnych na amerykańskim rynku preparatów z metforminą i dla ośmiu z nich odnotowała podwyższone poziomy NMDA. W USA w konsekwencji raportu FDA i CDER kolejne preparaty są czasowo wstrzymywane w obrocie, w Unii Europejskiej przedłożono termin złożenia raportów do marca 2021 w związku z sytuacją COVID-19.

Czytaj także:  Mini Ekoporty w 177 szczecińskich aptekach

Wydarzeniem choć z części równoważącym trudności z utrzymaniem jakości podstawowej linii leczenia przeciwcukrzycowego była pierwsza europejska rejestracja semaglutydu. Pod koniec stycznia Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej preparatu na bazie semaglutydu w leczeniu osób dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii jako uzupełnienie diety i ćwiczeń. Jest to pierwsza terapia analogami GLP-1 opracowana do stosowania doustnego, zapewniająca pacjentom Popularne schorzenia kręgosłupa – profilaktyka i leczenie inną opcję leczenia choroby bez iniekcji. Substancja czynna w leku, semaglutyd, jest agonistą receptora GLP-1. Działa on w taki sam sposób, jak glukagonopodobny peptyd 1, zwiększając ilość insuliny uwalnianej przez trzustkę w reakcji na posiłek, co pomaga kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Lek gotowy o handlowej nazwie Rybelsus jest dostępny w postaci tabletek: 3, 7 i 14 mg. Dawka początkowa wynosi 3 mg raz na dobę, po upływie miesiąca dawkę należy zwiększyć do 7 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można w dalszym ciągu zwiększyć do maksymalnej dawki 14 mg raz na dobę. Skuteczność leku potwierdzono w 7 badaniach głównych z udziałem ponad 5500 pacjentów z cukrzycą typu 2. W zależności od dawki preparat obniżał HbA1c o 0,6–1,4 punktu procentowego, wykazując poprawę poziomu kontroli glukozy we krwi. Wyniki prezentowały się korzystnie w porównaniu do wyników trzech innych leków WAŻNE: Duże wycofanie leków z losartanem przeciwcukrzycowych: empagliflozyny, sitagliptyny lub liraglutydu, które doprowadziły do redukcji o odpowiednio 0,9, 0,8 i 0,9 punktu procentowego. Pacjenci stosujący lek zgłaszali, że oprócz lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi zauważyli korzystny spadek w masie ciała po sześciu miesiącach.

Czytaj także:  Wynagrodzenie dla studenta za staż w aptece? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…

Cukrzyca spędza i będzie spędzać sen z powiek lekarzom, farmaceutom, ale przede wszystkim pacjentom. Bądź co bądź, choćby w Polsce choruje na nią co dziesiąta osoba. Miejmy nadzieję, że ogólnoświatowe wysiłki na rzecz pandemii nie przyhamują terapii i profilaktyki tej przewlekłej choroby, abyśmy w przyszłym roku o tej porze mogli komentować kolejne przełomowe sukcesy w jej temacie.

14 listopada – Światowy Dzień Cukrzycy

czas czytania: 5 min